Balans nr 12 2007

Noteringar: Ny bolagsform ska utredas

Advokat Carl Svernlöv – återkommande skribent i Balans – har av regeringen utsetts att bland annat utreda behovet av en ny bolagsform.

Han ska inledningsvis ta ställning till om kravet på lägsta aktiekapital bör sänkas. Slutsatserna i denna del ska han redovisa 31 mars 2008. Han ska även lägga fram förslag till andra ändringar av aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen som innebär förenklingar för aktiebolag. I detta sammanhang vill regeringen att han överväger ”om det behövs en ny företagsform utan personligt betalningsansvar som är särskilt avpassad för näringsverksamhet i liten skala”. Slutsatserna om detta ska Carl Svernlöv lägga fram 31 mars 2009.

– Det här ska bli väldigt spännande. Det är en angelägen utredning, säger Carl Svernlöv till Balans och tillägger att det i första hand var frågan om förenklingar som lockade honom att ta utredningsuppdraget.

Det är första gången som Carl Svernlöv utsetts av regeringen till utredare.

Som utredare ska han fram till mars nästa år särskilt titta på vad det skulle innebära att sänka aktiekapitalet till 20 000 eller 50 000 kronor – från dagens 100 000. I kommittédirektivet påpekas också att det finns en europeisk trend mot sänkta eller slopade krav på aktiekapital för aktiebolag.

Hur kommer det sig?

Carl Svernlöv förklarar att den så kallade Centrosdomen gjort att fler och fler länder reformerar och sänker kravet på aktiekapital. Fakta i målet är att en dansk företagare startade bolag i Storbritannien (det är dyrt att registrera bolag i Danmark men kan kosta bara ett pund i Storbritannien). Han ville sedan öppna en filial i Danmark och driva sin rörelse genom denna.

De danska myndigheterna ville dock inte vara med på noterna. EG-domstolen fann så småningom att de danska myndigheternas vägran att registrera en filial till ett brittiskt bolag stred mot EG-rätten, det vill säga att agerandet innebar ett etableringsförbud.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...