Innehåll

Balans nr 12 2007

Noteringar: Närmare 40 procent av SRF:s medlemmar är positiva till ett samgående med FAR SRS

Vad anser medlemmarna i Sveriges Redovisningskonsulters förbund (SRF) om att gå samman med FAR SRS? Det är en av flera frågor i en undersökning som har beställts av FAR SRS.

Undersökningen, som endast omfattar redovisningskonsulter utanför revisionsbyråerna, visar att 39 procent av SRF:s medlemmar är positiva till en framtida sammanslagning med FAR SRS. 41 procent av de svarande har ingen åsikt och 20 procent är negativa till ett samgående.

– Detta visar att det finns ett intresse bland SRF:s medlemmar för vad vi kan göra tillsammans i framtiden. Det ligger helt i linje med FAR SRS vision om en framtida gemensam branschorganisation. Det faktum att 80 procent av SRF:s medlemmar är positiva eller positivt avvaktande visar på goda förutsättningar för att lyckas med ett framtida samgående, säger Bengt Skough SME/ SMP-ansvarig på FAR SRS.

Bland dem som är positiva till ett framtida samgående anges bland annat att en enda stor branschorganisation skulle innebära ett större tryck på myndigheter och remissinstanser. Som argument mot en sammanslagning nämns att ”Revisorer tycks värdera sitt eget arbete högre än redovisningskonsulternas”. Det finns alltså en oro för att FAR SRS inte skulle ta tillvara redovisningskonsulternas intressen på ett bra sätt.

– Det finns ingen anledning till oro. En betydande del av SRF:s medlemmar är anställda på revisionsbyråer och de kan, via sina erfarenheter från arbetet inom den egna byrån, intyga att den satsning som nu sker inom FAR SRS på redovisningskonsulterna är hundraprocentig.

En annan fråga i undersökningen är hur SRF:s medlemmar ser på att FAR SRS håller på att etablera en redovisningssektion. 41 procent av de svarande är positiva, 36 procent har ingen åsikt och 21 procent är negativa. Resterande två procent kan eller vill inte ta ställning.

Totalt ingår 100 slumpmässigt utvalda SRF-medlemmar i undersökningen.