Innehåll

Balans nr 12 2007

Noteringar: Närmare 40 procent av SRF:s medlemmar är positiva till ett samgående med FAR SRS

Vad anser medlemmarna i Sveriges Redovisningskonsulters förbund (SRF) om att gå samman med FAR SRS? Det är en av flera frågor i en undersökning som har beställts av FAR SRS.

Undersökningen, som endast omfattar redovisningskonsulter utanför revisionsbyråerna, visar att 39 procent av SRF:s medlemmar är positiva till en framtida sammanslagning med FAR SRS. 41 procent av de svarande har ingen åsikt och 20 procent är negativa till ett samgående.

– Detta visar att det finns ett intresse bland SRF:s medlemmar för vad vi kan göra tillsammans i framtiden. Det ligger helt i linje med FAR SRS vision om en framtida gemensam branschorganisation. Det faktum att 80 procent av SRF:s medlemmar är positiva eller positivt avvaktande visar på goda förutsättningar för att lyckas med ett framtida samgående, säger Bengt Skough SME/ SMP-ansvarig på FAR SRS.

Bland dem som är positiva till ett framtida samgående anges bland annat att en enda stor branschorganisation skulle innebära ett större tryck på myndigheter och remissinstanser. Som argument mot en sammanslagning nämns att ”Revisorer tycks värdera sitt eget arbete högre än redovisningskonsulternas”. Det finns alltså en oro för att FAR SRS inte skulle ta tillvara redovisningskonsulternas intressen på ett bra sätt.

– Det finns ingen anledning till oro. En betydande del av SRF:s medlemmar är anställda på revisionsbyråer och de kan, via sina erfarenheter från arbetet inom den egna byrån, intyga att den satsning som nu sker inom FAR SRS på redovisningskonsulterna är hundraprocentig.

En annan fråga i undersökningen är hur SRF:s medlemmar ser på att FAR SRS håller på att etablera en redovisningssektion. 41 procent av de svarande är positiva, 36 procent har ingen åsikt och 21 procent är negativa. Resterande två procent kan eller vill inte ta ställning.

Totalt ingår 100 slumpmässigt utvalda SRF-medlemmar i undersökningen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...