Innehåll

Balans nr 12 2007

Noteringar: Global standard för socialt ansvar

Inom några år kommer det att finnas en globalt accepterad standard för företag och organisationer som vill arbeta för en hållbar samhällsutveckling. SIS, Swedish Standards Institute, leder arbetet med att ta fram den internationella standarden Guidance on Social Responsibility, ISO 26000. Tanken är att alla typer av organisationer och företag ska kunna använda sig av standardens riktlinjer och modeller.

Den färdiga standarden kommer att fungera som konkret hjälp för företag och organisationer som arbetar för en hållbar utveckling. Redan idag finns många termer och definitioner beskrivna och projektet har beslutat om sju grundläggande principer för socialt ansvarstagande: Respekt för lagen, Respekt för internationellt erkända uppförandenormer, Respekt för och erkännande av intressenter, Ansvar för sina handlingar, Öppenhet, Etiskt uppförande och Respekt för mänskliga rättigheter.

Nästa steg blir att under 2008 samla in nationella synpunkter på standardförslaget från de 75 medlemsländerna i ISO:s arbetsgrupp.