Innehåll

Balans nr 12 2007

Noteringar: Livet efter revisionsplikten – dröm eller skräckscenario?

Hur blir det när revisionsplikten avskaffas för mindre företag och det inte längre finns en revisor i alla aktiebolag – önskedröm eller skräckscenario?

Den frågan var temat när FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström diskuterade konsekvenserna av revisionspliktens avskaffande med företrädare för näringslivet på ett seminarium på Styrelseakademien i Stockholm.

– Det blir nog mer skräck än förut. Syftet är gott, men man har nog inte helt klart för sig vilka konsekvenserna blir. I dagsläget är inte nivån vad gäller etik och moral sådan att det här kan bli något bra, var det en av deltagarna som ansåg.

– Det är mycket bättre att de riktigt små bolagen har en bra rådgivare än en revisor, tyckte en annan deltagare.

Dan Brännström redogjorde för regeringens planer att avskaffa revisionsplikten för små aktiebolag. En viktig fråga är vilka gränsvärden som ska tillämpas. Det var en och annan som höjde på ögonbrynen när Dan Brännström berättade att om Sverige skulle tillämpa EU:s maxvärden så skulle det innebära att över 95 procent av de svenska aktiebolagen undantas från revisionsplikt.

– Jag förstår att vi kommer att landa på dessa nivåer, men vi måste hinna anpassa oss. Andra länder har gått fram stegvis, sa Dan Brännström.

En av deltagarna tyckte inte att det var något att oroa sig över i och med att det mycket väl kan bli så att företagen väljer att behålla revisorn även när plikten har avskaffats. Han liknade det hela vid en dator och ett virusskydd – de allra flesta som har en dator anser att de behöver ett virusskydd.

– Det är inte revisionen som ska avskaffas utan revisionsplikten. Plikten bör tas bort, och sedan bör revisionen göras där den efterfrågas, sa han.

Dan Brännström kastade ut frågan om revisorns närvaro påverkar förtroendet för aktiebolaget som företagsform.

– Absolut! Svarade en majoritet av deltagarna.

En deltagare undrade om det kommer att behövas högre kompetens i styrelserna efter att revisionsplikten avskaffats. Dan Brännström bedömde att det i styrelsen då måste finnas en större kunskap om aktiebolagslagen. Och det kommer att vara viktigt med ett bra försäkringsskydd för styrelseledamöter. Se upp med det när ni väljer bort revisorn, varnade han.

– Jag kan tänka mig att en del kommer att tveka inför att gå in i styrelser. Jag tror inte att den säkerhet en revisor ger kan ersättas med försäkringar. Det är redan idag osäkert att gå in i mindre företags styrelser, menade en deltagare.

En annan fråga var vad bankerna anser om att det inte längre ska vara obligatoriskt med revision i samtliga aktiebolag.

– De säger tydligt att de kommer att kräva någon form av kompletterande säkerhet för de bolag som väljer bort revisorn, sa Dan Brännström.

Men det var inte alla deltagare som höll med om det:

– Min erfarenhet är att revisorn kommer ganska långt ner på listan. Säkerheterna är det som värderas högst, var det en deltagare som ansåg.