Innehåll

Balans nr 12 2007

Noteringar: Små bolag som förvärvar kontant tjänar mest pengar

Mindre bolag som förvärvar kontant är de mest framgångsrika företagsköparna. Det visar en studie som KPMG har gjort i samarbete med University of Chicago.

I studien analyseras framgångsfaktorerna i 510 globala förvärv genomförda mellan 2000–2004. Förvärv på över USD 100 miljoner ingår i studien. Avkastningen definieras som tillväxten i börsvärdet för det förvärvande bolaget. Enligt studiens resultat finns en tydlig korrelation mellan förvärvsstrategi och ökningen i aktieägarvärde.

Studien visar också att mindre bolag (med ett börsvärde som är lägre än genomsnittet) är betydligt mer framgångsrika än de bolag som har ett högre börsvärde. Avkastningen bland mindre bolag som genomfört förvärv var efter två år 15,8 procent, jämfört med en negativ avkastning bland de större bolagen på 7,7 procent.