Innehåll

Balans nr 12 2007

Noteringar: Elektronisk ingivning för finansbolag

Från den 1 mars nästa år föreslår regeringen att även finansiella företag ska kunna lämna in sina årsredovisningar på elektronisk väg till Bolagsverket.

Om allt går enligt planerna kommer propositionen att antas i riksdagen strax före jul Lagen är tänkt att träda i kraft den 1 mars 2008.

Regeringen förklarar att syftet med den nya lagen bland annat är att företagen ska kunna minska sina administrativa kostnader.