Innehåll

Balans nr 12 2007

Noteringar: Nordiskt samarbete gav pris för årets bästa artikel

Juryn i tävlingen om Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans har beslutat att tilldela ek.dr Sven-Arne Nilsson och professor Frank Thinggaard årets pris.

Det blev alltså ett nordiskt samarbete som ledde fram till priset för årets bästa artikel i Balans – som inte bara är en artikel utan två.

Sven-Arne Nilsson och Frank Thinggaard belönas för att de prövar argumentationen i en diskussionsrapport från IASB om redovisning till verkligt värde i stället för anskaffningsvärde vid första redovisningstillfället. De presenterar även ett alternativt tillvägagångssätt. Artiklarna är publicerade i Balans nr 3 och 4/2007.

– Vi är mycket glada och smickrade över att få CH Witts pris, säger Sven-Arne Nilsson.

Frank Thinggaard berättar att artiklarna även är publicerade i den danska tidskriften ”Revision & Regnskabsväsen”.

Sven-Arne Nilsson är verksam vid Deloitte och Ekonomihögskolan i Lund och Frank Thinggaard vid Aalborgs universitet i Danmark.

I juryarbetet deltog ordföranden Göran Tidström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, ek.dr Gunilla Eklöv Alander, FAR SRS ordförande Peter Clemedtson, finansanalytikern Peter Malmqvist och Civ.ek. Ulla Reinius.

Diplom och prischeck delades traditionsenligt ut i samband med FAR SRS årsstämmomiddag.