Innehåll

Balans nr 12 2007

Noteringar: Nordiskt samarbete gav pris för årets bästa artikel

Juryn i tävlingen om Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans har beslutat att tilldela ek.dr Sven-Arne Nilsson och professor Frank Thinggaard årets pris.

Det blev alltså ett nordiskt samarbete som ledde fram till priset för årets bästa artikel i Balans – som inte bara är en artikel utan två.

Sven-Arne Nilsson och Frank Thinggaard belönas för att de prövar argumentationen i en diskussionsrapport från IASB om redovisning till verkligt värde i stället för anskaffningsvärde vid första redovisningstillfället. De presenterar även ett alternativt tillvägagångssätt. Artiklarna är publicerade i Balans nr 3 och 4/2007.

– Vi är mycket glada och smickrade över att få CH Witts pris, säger Sven-Arne Nilsson.

Frank Thinggaard berättar att artiklarna även är publicerade i den danska tidskriften ”Revision & Regnskabsväsen”.

Sven-Arne Nilsson är verksam vid Deloitte och Ekonomihögskolan i Lund och Frank Thinggaard vid Aalborgs universitet i Danmark.

I juryarbetet deltog ordföranden Göran Tidström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, ek.dr Gunilla Eklöv Alander, FAR SRS ordförande Peter Clemedtson, finansanalytikern Peter Malmqvist och Civ.ek. Ulla Reinius.

Diplom och prischeck delades traditionsenligt ut i samband med FAR SRS årsstämmomiddag.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...