Innehåll

Balans nr 12 2007

Europa-frågor: SOLVIT löser dina EU-problem

Vid årsskiftet fyller EU:s inre marknad 15 år. Den inre marknaden skapades för att varor, tjänster, kapital och personer skulle kunna röra sig fritt över EU:s gränser. Detta EU-regelverk ska tolkas och tillämpas av många myndigheter i flera olika länder och det kan naturligtvis skapa vissa problem. För att privatpersoner eller företagare snabbt och enkelt ska få hjälp att komma till rätta med problem, som beror på att lagstiftningen kring den inre marknaden inte tillämpas riktigt, har nätverket SOLVIT skapats. Kommerskollegium är Sveriges representant i nätverket.

I år firar SOLVIT att man framgångsrikt löst problem i fem år. Andelen ärenden växer och numera handläggs omkring 60 nya ärenden i månaden. I nära 80 procent av fallen når man en lösning, flertalet inom tio veckor som utlovats, och nätverket har under dessa år löst drygt 1 300 problem som enskilda medborgare eller företag stött på. Ärenden som behandlats har rört bland annat marknadstillträde för produkter, tillhandahållande av tjänster, etablering som egenföretagare, offentlig upphandling, återbetalning av mervärdesskatt, fri rörlighet för kapital och gränskontroller. SOLVIT kan däremot inte hjälpa till i frågor när en juridisk process redan är igång, när det gäller tvister mellan företag eller när det gäller tvister mellan kunder och företag.

Det finns flera exempel på framgångsrika ärenden. Ett av dem rörde ett norskt företag som ville exportera källvatten till Malta. Tullmyndigheterna på Malta krävde att företaget skulle styrka att vattnet uppfyllde EU:s handels- och hälsokrav. Eftersom företaget redan exporterade sitt källvatten till en rad andra EU-länder, förklarade SOLVIT för malteserna att deras krav inte var förenliga med EU:s regler. Nu kan norskt vatten obehindrat flöda in på den maltesiska marknaden. Ärendet kunde avslutas inom sju veckor.

Ett annat exempel handlade om en finländsk tandläkare som ville arbeta i Spanien. Hon hade ansökt om att hennes kvalifikationer skulle erkännas i Spanien, men fick inget svar på flera månader. Till slut kontaktade hon SOLVIT för att få hjälp. SOLVIT Spanien upptäckte att det förelåg ett missförstånd om vilka formaliteter som måste uppfyllas, och de lyckades påskynda handläggningen så att den finska tandläkaren kunde börja arbeta i Spanien. Ärendet kunde lösas på en dag. Mer information finns på www.solvit.se.

Medborgare och företag måste få större kunskap om vad den inre marknaden har att erbjuda och därför arbetar EU-kommissionen just nu med en översyn av den inre marknaden. En rapport från denna översyn kommer att diskuteras vid EU:s toppmöte i december. Det finns stora möjligheter för företag att utnyttja den inre marknaden och det återkommer jag till.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewaialienius@se.pwc.com.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...