Innehåll

Balans nr 12 2007

Noteringar: Fem ansökningar till professur i redovisning och revision vid Stockholms universitet

Nu har ansökningstiden för den professur i redovisning och revision vid Stockholms universitet som utlystes i våras gått ut. Totalt har det inkommit fem ansökningar till tjänsten.

– Det var ungefär vad vi hade förväntat oss. Det är ont om akademiskt verksamma inom redovisning, både i Sverige och internationellt, säger professor Thomas Hartman som är chef för Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.

En kommitté bestående av tre professorer, Olov Olson från Handelshögskolan i Göteborg, Karin Jonnergård från Växjö universitet och Lars Hassel från Umeå universitet, kommer att gå igenom samtliga ansökningar och bedöma de sökandes meriter.

– Först görs en bedömning av om de sökande är professorskompetenta inom redovisning och revision. I steg två kommer de sökande att rangordnas, säger Thomas Hartman.

Med kommittéledamöternas bedömningar som grund fattar sedan Lärarförslagsnämnden för professorer inom Samhällsvetenskapliga fakulteten beslut om vem av de sökande som ska erbjudas tjänsten.

Den som kan komma ifråga för tjänsten ska kunna uppvisa en hög grad av vetenskaplig skicklighet samt väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid vad och hur mycket personen har skrivit och var detta har publicerats. Att ha blivit publicerad i internationella sammanhang är särskilt meriterande.

Förhoppningen är att den nya professorn ska vara på plats på institutionen till höstterminen 2008.

Som Balans tidigare berättat kommer FAR SRS via stiftelsen FAR:s Jubileumsfond att bidra med 5,4 miljoner kronor till professuren under sju år av totalt cirka tio miljoner kronor.