Innehåll

Balans nr 12 2007

Noteringar: Dan Brännström skriver ”öppet brev” till Ingrid Bonde

FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström har skrivit ett ”öppet brev” till Finansinspektionens generaldirektör Ingrid Bonde med anledning av ett uttalande i en intervju i förra numret av Balans (nr 11/2007).

Ingrid Bonde säger att ”nästan alltid när vi riktar kritik mot bolag så ser vi att revisionerna fallerat”. Du menar alltså att Ingrid Bonde har fel?

– Ingrid Bondes uttalande låter som en stark överdrift. Jag menar att bilden måste nyanseras. När vi tittar på den stora mängd företag och revisioner det handlar om är det faktiskt mycket sällan som det efter RN:s prövning visar sig att revisionen inte hållit måttet, säger Dan Brännström.

Du skriver att du kommer att bjuda in Finansinspektionen till en diskussion kring hur ”revisionen på bästa sätt fortsatt kan bidra till förtroende för företag under FI:s tillsyn”?

– Ja, FI har gått ut med en inbjudan till en särskild revisorsdag den 18 decem ber. Det är bra, men jag bedömer att vi också i en mindre grupp måste diskutera roller och förväntningar. Det ligger i allas intresse att vi gemensamt kan bidra till förtroende för denna viktiga sektor av det svenska näringslivet.

Stockholm i november 2007

Bästa Ingrid,

Efter den s.k. Carnegie-skandalen har det sagts och skrivits mycket. Jag tycker att det är bra att de misstänkta oegentligheter utreds och att ansvarsfrågan i övrigt klarläggs.

Ett uttalande som väckt särskild uppmärksamhet inom revisorskretsar är när du i Balans nr 11/2007 säger ”jag kan bara konstatera att nästan alltid när vi riktar kritik mot bolag så ser vi att revisionerna fallerat”.

Uttalandet kan ge sken av att Finansinspektionen (FI) ofta har anledning att påpeka brister i revisionen. Enligt Revisorsnämnden (RN) har FI anmält brister i tre revisioner (om man bortser från två anmälningar som avskrevs då de byggde på oriktga uppgifter) till RN sedan RN:s tillkomst 1995. En revisor har blivit varnad och i de övriga två fallen, däribland Carnegie, pågår RN:s utredning.

Med tanke på den stora mängd företag som stått och står under FI:s tillsyn, för närvarande ca 3 700, konstaterar jag att det är mindre än en revision på tio tusen som följer av en revision är det svårt att komma närmare en nollvision.

Under alla förhållanden har vi anledning att träffas för att diskutera hur revisionen på bästa sätt fortsatt kan bidra till förtreoende för företag under FI:s tillsyn. Jag återkommer med en sådan inbjudan.

Med vänlig hälsning

Dan Brännström