Innehåll

Balans nr 12 2007

Noteringar: Dan Brännström skriver ”öppet brev” till Ingrid Bonde

FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström har skrivit ett ”öppet brev” till Finansinspektionens generaldirektör Ingrid Bonde med anledning av ett uttalande i en intervju i förra numret av Balans (nr 11/2007).

Ingrid Bonde säger att ”nästan alltid när vi riktar kritik mot bolag så ser vi att revisionerna fallerat”. Du menar alltså att Ingrid Bonde har fel?

– Ingrid Bondes uttalande låter som en stark överdrift. Jag menar att bilden måste nyanseras. När vi tittar på den stora mängd företag och revisioner det handlar om är det faktiskt mycket sällan som det efter RN:s prövning visar sig att revisionen inte hållit måttet, säger Dan Brännström.

Du skriver att du kommer att bjuda in Finansinspektionen till en diskussion kring hur ”revisionen på bästa sätt fortsatt kan bidra till förtroende för företag under FI:s tillsyn”?

– Ja, FI har gått ut med en inbjudan till en särskild revisorsdag den 18 decem ber. Det är bra, men jag bedömer att vi också i en mindre grupp måste diskutera roller och förväntningar. Det ligger i allas intresse att vi gemensamt kan bidra till förtroende för denna viktiga sektor av det svenska näringslivet.

Stockholm i november 2007

Bästa Ingrid,

Efter den s.k. Carnegie-skandalen har det sagts och skrivits mycket. Jag tycker att det är bra att de misstänkta oegentligheter utreds och att ansvarsfrågan i övrigt klarläggs.

Ett uttalande som väckt särskild uppmärksamhet inom revisorskretsar är när du i Balans nr 11/2007 säger ”jag kan bara konstatera att nästan alltid när vi riktar kritik mot bolag så ser vi att revisionerna fallerat”.

Uttalandet kan ge sken av att Finansinspektionen (FI) ofta har anledning att påpeka brister i revisionen. Enligt Revisorsnämnden (RN) har FI anmält brister i tre revisioner (om man bortser från två anmälningar som avskrevs då de byggde på oriktga uppgifter) till RN sedan RN:s tillkomst 1995. En revisor har blivit varnad och i de övriga två fallen, däribland Carnegie, pågår RN:s utredning.

Med tanke på den stora mängd företag som stått och står under FI:s tillsyn, för närvarande ca 3 700, konstaterar jag att det är mindre än en revision på tio tusen som följer av en revision är det svårt att komma närmare en nollvision.

Under alla förhållanden har vi anledning att träffas för att diskutera hur revisionen på bästa sätt fortsatt kan bidra till förtreoende för företag under FI:s tillsyn. Jag återkommer med en sådan inbjudan.

Med vänlig hälsning

Dan Brännström

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...