Innehåll

Balans nr 12 2007

Hans Dalborg

Ålder: 66 år

Arbete: Styrelseordförande Nordea samt Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Uppsala universitet samt IVA. Han var tidigare ordförande för Kungliga operan.

Familj: Hustru, tre vuxna barn och sex barnbarn.

Karriär: Hans Dalborg är ekonomie dr. från Handelshögskolan. Han var verksam inom Skandiakoncernen mellan 1972 bl a som vice koncernchef 1991–1997 vår han VD och koncernchef hos Nordbanken och 1998–1999 hade han samma jobb i Merita Nordbanken och sedemera fram till 2001 i Nordea, Sedan 2002 är han styrelseordförande i Nordea.

Fritidsintressen: Familj, musik, litteratur och konst.

Elisabeth Precht