Innehåll

Balans nr 12 2007

Nyheter inför bokslutet 2007

För sjunde året i rad skriver Carina Edlund och Jorma Kyrö i Balans om nyheterna inför bokslutet. Ambitionen är dock inte, och kan heller inte vara, att ge en fullständig redogörelse. På följande 12 sidor får Balans läsare en sammanfattning, och som vanligt finns den även att ladda ner från Balans hemsidan www.tidskriftenbalans.se som pdf-fil.

Det som vi trodde skulle bli ett lugnt mellanår avseende nyheter på regelverks- och redovisningsområdet har utvecklats till ett år fyllt med nyheter. Vi har i denna artikel försökt att bena ut och kortfattat beskriva de nyheter som företagen bör känna till och beakta i samband med bokslutsarbetet.

Redovisningsrådet upphörde den 1 april 2007 och samtidigt övertog Rådet för finansiell rapportering ansvaret för svensk normgivning för noterade företag på en reglerad marknad från Redovisningsrådet. Rådet för finansiell rapportering (Rådet) har därmed ansvaret för uppdatering av rekommendationerna RR 30, RR 31 och RR 32 samt RA 5–7 och URA 42–47. De första utkasten till rekommendationer från Rådet har publicerats. I artikeln behandlas dessa utkast och mycket annat.

Vi beskriver i vår artikel de nyheter som riktar sig såväl till de noterade som icke-noterade företagen och som publicerats av internationella normgivare såsom International Accounting Standards Board (IASB), International Financial Reporting Committee (IFRIC) samt svenska normgivare såsom Rådet för finansiell rapportering (Rådet) och Bokföringsnämnden (BFN). I artikeln beskrivs även nyheter i ÅRL och bokföringslagen samt andra lagar som kan vara av intresse. Vi beskriver av utrymmesskäl inga publicerade utkast, förutom de ovan nämnda utkasten. I artikeln beskrivs vidare endast nyheter som berör associationsformen aktiebolag. Vi berör inte heller normgivning som är specifik för finansiella företag.

Artikeln är skriven utifrån antagandet att ett företag har kalenderår som räkenskapsår. Var därför observant på tidpunkterna för ikraftträdandena för nya lagregler och ny normgivning om företaget har brutet räkenskapsår. Om inte annat framgår av artikeln ska de nya reglerna, som beskrivs under avsnittet ”Nyheter som ska tillämpas i samband med upprättandet av bokslutet 2007”, tillämpas för räkenskapsår som påbörjats den 1 januari 2007 eller senare.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...