Balans nr 12 2007

Aktuell information från FAR SRS

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på www.aktiemarknadsnamnden.se

Uttalande 2007:39

(Hemligt)

Uttalande 2007:40

Dispens från fyraveckorsfristen (III) (Borse Dubai – OMX)

Uttalande 2007:41

Dispens från bud på teckningsoptioner (Bure – Academedia)

Uttalande 2007:42

Dispens från bud på teckningsoptioner (Latour – Securitas Direkt)

Remissvar

Balans presenterar under denna vinjett remisser som FAR SRS behandlat. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida www.farsrs.se

To International Accounting Standards Board

IFRIC Draft Interpretation D22 Hedges of a Net Investment In a Foreign Operation