Innehåll

Balans nr 2 2007

Inledning

Äntligen är utredaren utsedd som bland annat ska se över införandet av EG:s revisorsdirektiv i den svenska lagstiftningen samt föreslå hur revisionsplikten för mindre företag ska avskaffas. Det är Bo Svensson, avgående ordförande för Högsta domstolen som tagit sig an denna komplexa uppgift.

Danmark är i fokus i detta nummer. Dels handlar det om krångliga skatteregler för den växande gruppen av pendlare mellan Sverige och Danmark. Annika Landemark, skattekonsult på SET, reder ut begreppen. Thomas Lunner som arbetar 80 procent i Danmark och 20 procent i Sverige berättar om sina erfarenheter.

Om en helt annan fråga skriver Caroline Aggestam Pontoppidan vid Handelshögskolan i Köpenhamn. Hon redovisar vad som hänt efter att revisionsplikten avskaffades för mindre företag. Och det visar sig att inte mycket har hänt – inte ännu i alla fall.

Om nya anvisningarna i Svensk kod för bolagsstyrning – för ersättning och avvikelser – skriver Carl Svernlöv. För den som vill hålla sig uppdaterad redovisar Kollegiet alla ändringar i Koden på <www.bolagsstyrning.se>.

Bo Svensson och Mats Tjernberg är författare till en artikel om de nya 3:12-reglerna. De menar att det är lönsamma småföretag som kan bli de största vinnarna. Författarna återknyter till en artikel de skrev i Balans nr 11/2005 och presenterar nya beräkningsexempel. Sist men inte minst är Peter Malmqvist, analyschef hos Nordnet, gästkrönikör och skriver att ”revisorerna bör säga ifrån”. Om vad då? Läs och begrunda!