Innehåll

Balans nr 2 2007

Inledning

Äntligen är utredaren utsedd som bland annat ska se över införandet av EG:s revisorsdirektiv i den svenska lagstiftningen samt föreslå hur revisionsplikten för mindre företag ska avskaffas. Det är Bo Svensson, avgående ordförande för Högsta domstolen som tagit sig an denna komplexa uppgift.

Danmark är i fokus i detta nummer. Dels handlar det om krångliga skatteregler för den växande gruppen av pendlare mellan Sverige och Danmark. Annika Landemark, skattekonsult på SET, reder ut begreppen. Thomas Lunner som arbetar 80 procent i Danmark och 20 procent i Sverige berättar om sina erfarenheter.

Om en helt annan fråga skriver Caroline Aggestam Pontoppidan vid Handelshögskolan i Köpenhamn. Hon redovisar vad som hänt efter att revisionsplikten avskaffades för mindre företag. Och det visar sig att inte mycket har hänt – inte ännu i alla fall.

Om nya anvisningarna i Svensk kod för bolagsstyrning – för ersättning och avvikelser – skriver Carl Svernlöv. För den som vill hålla sig uppdaterad redovisar Kollegiet alla ändringar i Koden på <www.bolagsstyrning.se>.

Bo Svensson och Mats Tjernberg är författare till en artikel om de nya 3:12-reglerna. De menar att det är lönsamma småföretag som kan bli de största vinnarna. Författarna återknyter till en artikel de skrev i Balans nr 11/2005 och presenterar nya beräkningsexempel. Sist men inte minst är Peter Malmqvist, analyschef hos Nordnet, gästkrönikör och skriver att ”revisorerna bör säga ifrån”. Om vad då? Läs och begrunda!

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...