Innehåll

Balans nr 2 2007

Noteringar: Adressändring med förhinder

Patent- och registreringsverket (PRV) i Stockholm får ta emot mängder av samtal som hör hemma hos Bolagsverket i Sundsvall. ”Bara under två veckor ... hade vi drygt 500 telefonsamtal till vår växel som istället skulle till Bolagsverket ...” klagar PRV.

Bakgrunden är att PRV för snart tre år sedan delades upp i två myndigheter: Dels PRV som hanterar patent, design, varumärken, personnamn, etc, dels Bolagsverket som har hand om registrering av nya företag och registerändringar av befintliga företag.

<www.bolagsverket.se>;

<www.prv.se>