Innehåll

FAR SRS är på Väg att bilda en redovisningssektion.

– Vi är en branschorganisation och då är det naturligt att ta detta steg. Det rinns ett behov av en gemensam tillhörighet och plattform för alla som arbetar med redovisning, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR SRS.

Dan Brännström kallar det än så länge för ett ”uppstartsprojekt”. Syftet är att ta fram en konkret handlings- och verksamhetsplan för den blivande redovisningssektionen. Bland annat kommer frågor som inträdeskrav, kvalitetssäkring och produktutveckling att diskuteras.

I uppstartsprojektet deltar revisorer och redovisningskonsulter från både revisionsbyråer och redovisningsbyråer. En del är medlemmar i både FAR SRS och Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF). Dan Brännström hoppas att redovisningssektionen ska kunna sjösättas hösten 2007.