Innehåll

Balans nr 2 2007

Europafrågor: EU-toppjobb till svensk!

Det har varit en spännande start på det nya året. Tyskland blev nytt ordförandeland, det har tillkommit två medlemsstater, ännu ett medlemsland har infört euro och en svensk har blivit generaldirektör på EU-kommissionen.

Tyskland tog över ordförandeskapet vid årsskiftet och förbundskansler Angela Merkel är fast besluten om att ro i hamn det havererade arbetet med den nya EU-konstitutionen. En ny konstitution, som bland annat innebär att EU får en egen utrikesminister och ger mer makt åt Europaparlamentet är, enligt Merkel, nödvändig för att Europa ska kunna möta framtidens utmaningar, såsom globalisering, terrorism, energifrågor och ytterligare utvidgning av EU. Merkel siktar på att kunna presentera en tidtabell för arbetet med konstitutionen i juni och planen är att en fullständig lösning ska vara på plats i början av 2009, vilket i så fall sammanfaller med nästa val till Europaparlamentet. Merkel har stora ambitioner för EU. Tyskland ska under sitt sex månader långa ordförandeskap även arbeta för att EU ska få ett nytt samarbetsavtal med Ryssland, ta sig an energi- och klimatfrågorna samt engagera sig i Mellanösternkonflikten.

I Rumänien och Bulgarien firades det nya året med extra pompa och ståt då de även firade inträdet i EU:s gemenskap. Den nye EU-kommissionären från Bulgarien blir ansvarig för konsumentskydd och den nye rumänske EU-kommissionären får ansvar för mångspråkighet, ett område som skapats för att belysa språkens betydelse för att kunna skapa en europeisk identitet.

I Slovenien firade man också extra mycket detta nyår då det innebar att landet införde euro som nationell valuta. Deras euromynt har en Europakarta med hela den europeiska kontinenten på ena sidan, liksom alla nya euromynt som präglas från och med 1 januari. De äldre mynten, som lanserades för exakt fem år sedan, med en karta där endast de första 15 medlemsländerna är med gäller även i fortsättningen som betalningsmedel.

Svensken Jörgen Holmquist blev den 1 januari generaldirektör för inre marknadsdirektoratet, en post som kan likställas med en statssekreterare på ett departement eller en vd på ett företag. Han är därmed den näst högste svensken inom EU-kommissionen, efter Margot Wallström. Direktoratet, som är ett av de tyngsta inom EU-kommissionen med över 450 anställda, arbetar för fri rörlighet av varor, tjänster, personer och kapital inom EU. På hans bord ligger flera kontroversiella framtidsfrågor för EU som exempelvis tjänstedirektivet och nationella statliga monopol. Här finns också de avdelningar som behandlar frågor som rör finansmarknaden och bolagsfrågor, så som exempelvis redovisning och revision.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com