Innehåll

Balans nr 2 2007

Noteringar: Intressenter tycker till om revisorn

Vad anser intressenterna om revisorernas granskning? Det är en av frågeställningarna i Peter Öhmans avhandling ”Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman” som lades fram på Mittuniversitetet i Sundsvall i mitten av januari.

Avhandlingens syfte är att kartlägga revisorers och centrala intressenters uppfattningar om revisorernas granskning av noterade bolags årsredovisningsinformation, att ställa olika uppfattningar mot varandra samt att lämna några förslag för att om möjligt anpassa revisionen med hänsyn till olika parters intressen.

I Balans nr 3/2007 kommer Peter Öhman att skriva om några av slutsatserna i sin avhandling.