Innehåll

Balans nr 2 2007

Noteringar: Vilken betydelse har redovisningen för entreprenörerna?

Redovisningens betydelse för entreprenörer har studerats i en doktorsavhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. En av slutsatserna i studien är att det finns ett samband mellan produktlivscykeln och entreprenörernas användning av redovisningsinformationen.

Entreprenörer måste fatta många beslut, exempelvis om produktutveckling, marknadsföring, distribution, prissättning och nedläggning, för att styra utvecklingen av produkter i upptäckts-, exploaterings- och förvaltningsstadiet.

– Relevant redovisning är ett stöd i det strategiska beslutsfattandet och redovisningen bör därför utformas så att den svarar mot det informationsbehov som finns i de olika stadierna av en produkts utveckling, säger forskaren Johan Dergård och fortsätter:

– På så sätt kan redovisningen spela en betydelsefull roll vid utveckling av både nya och befintliga produkter och marknader.

Eftersom stadiernas särdrag varierar används redovisningsinformationen på olika sätt. I upptäckts- och exploateringsstadiet används den i mycket stor utsträckning för beslutsfattande, medan den i förvaltningsstadiet används även för uppföljning, skriver Johan Dergård i avhandlingen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...