Innehåll

Balans nr 2 2007

Noteringar: Skatterisk – lågprioriterat bland svenska företag

Svenska företag lägger mindre resurser på att hantera skatterisker jämfört med internationella företag. Det visar en undersökning från Ernst & Young.

Närmare hälften, 48 procent, av de internationella bolagen anser att skattehanteringen är av avgörande betydelse eller är mycket viktig för företagens framgång. För de svenska företagen är motsvarande andel 25 procent.

Detta avspeglar sig också i hur skattefrågorna hanteras i bolagen. Över hälften av de internationella bolagen, 56 procent, har en egen avdelning som hanterar skatteredovisningen. Motsvarande andel bland de svenska företagen är 12 procent. Resterande 88 procent av de svenska företagen låter ekonomiavdelningarna hantera skattefrågorna.

Generellt har svenska företag färre personer anställda som arbetar med skattefrågor än företag i andra länder. Svenska företag tenderar också att ge skattefrågor lägre prioritet än sina utländska konkurrenter. En förändring verkar dock vara på gång. Närmare två tredjedelar av de svenska företagen anger att de under den kommande tvåårsperioden kommer att prioritera skattefrågor i större utsträckning.

– Den här undersökningen bekräftar vad vi sett en tid, svenska företag har inte prioriterat skatterisker i samma utsträckning som de internationella företagen, säger Maria Landén, affärsområdeschef skatt på Ernst & Young. Speciellt bland de amerikanska företagen har fokuseringen på detta ökat i och med införandet av Sarbanes-Oxley Act (sox). Däremot tror jag att en förändring är på gång även här, och att svenska företag kommer att lägga mer resurser på detta område de kommande åren.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...