Innehåll

Balans nr 2 2007

Noteringar: Skatterisk – lågprioriterat bland svenska företag

Svenska företag lägger mindre resurser på att hantera skatterisker jämfört med internationella företag. Det visar en undersökning från Ernst & Young.

Närmare hälften, 48 procent, av de internationella bolagen anser att skattehanteringen är av avgörande betydelse eller är mycket viktig för företagens framgång. För de svenska företagen är motsvarande andel 25 procent.

Detta avspeglar sig också i hur skattefrågorna hanteras i bolagen. Över hälften av de internationella bolagen, 56 procent, har en egen avdelning som hanterar skatteredovisningen. Motsvarande andel bland de svenska företagen är 12 procent. Resterande 88 procent av de svenska företagen låter ekonomiavdelningarna hantera skattefrågorna.

Generellt har svenska företag färre personer anställda som arbetar med skattefrågor än företag i andra länder. Svenska företag tenderar också att ge skattefrågor lägre prioritet än sina utländska konkurrenter. En förändring verkar dock vara på gång. Närmare två tredjedelar av de svenska företagen anger att de under den kommande tvåårsperioden kommer att prioritera skattefrågor i större utsträckning.

– Den här undersökningen bekräftar vad vi sett en tid, svenska företag har inte prioriterat skatterisker i samma utsträckning som de internationella företagen, säger Maria Landén, affärsområdeschef skatt på Ernst & Young. Speciellt bland de amerikanska företagen har fokuseringen på detta ökat i och med införandet av Sarbanes-Oxley Act (sox). Däremot tror jag att en förändring är på gång även här, och att svenska företag kommer att lägga mer resurser på detta område de kommande åren.