Innehåll

Balans nr 3 2007

Noteringar: Språka på XBRL i Sundsvall

– Ett sextiotal deltagare från 20 europeiska länder kom till Sundsvall i slutet av januari för att diskutera XBRL, berättar Anna-Karin Dahlin på Bolagsverket. Det var den europeiska samarbetsorganisationen ECRF som för andra året i rad arrangerade en sådan konferens. Förra året hölls konferensen i Holland.

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) är en standard för att via datorn arbeta med företags finansiella rapporter. Problem med format som inte passar ihop undviks ifall XBRL används. Information behöver bara läggas in en gång och kan sedan användas/överföras hur många gånger som helst utan att uppgifter förvanskas. Ytterligare en fördel med XBRL är att när alla använder sig av denna standard så blir informationen från exempelvis olika branscher eller företag jämförbar på ett helt annat sätt.