Innehåll

Balans nr 3 2007

SME/SMP-frågor: Agera eller reagera – valet är ditt!

Nu har de sex första månaderna i den nya branschorganisationen förflutit och det är dags för ”halvårsbokslut”. Det fanns en del tidigare SRS-medlemmar som var tveksamma till samgåendet mellan FAR och SRS. Skulle deras intressen bli tillvaratagna på ett tillräckligt bra sätt i den nya stora organisationen? Skulle den upplevda storbyrådominansen inom gamla FAR ”kväva” intresset för SME/SMP-frågorna? Skulle SME/SMP-representationen i styrelsen och i kommittéerna vara erforderlig för att säkerställa ”rätt prioritering”?

Under hösten har jag prioriterat vikten av att säkerställa att dessa farhågor inte besannas och jag måste erkänna att jag inte har behövt anstränga mig speciellt mycket. Alla, och jag menar alla, har verkligen ansträngt sig för att samgåendet skulle bli bra för alla medlemmar oavsett på vilken byrå man jobbar eller med vilka typer av företag man arbetar.

Med tanke på de förestående förändringarna i revisionsplikten kom samgåendet mycket lägligt. Nu är vi en stark branschorganisation vilket ger oss bästa möjliga utgångsläge i de utredningar som följer med förändringsprocessen.

Inom SME-sektionen har det under hösten tillsatts en referensgrupp med uppgift att bevaka branschfrågor i syfte att tillgodose sektionsmedlemmarnas intressen. Referensgruppen har i sin tur tillsatt en arbetsgrupp vars uppgift är att tillgodose de SME/SMP-behov som kan förväntas uppkomma i samband med förändringarna i revisionsplikten. Detta arbete innefattar att ta fram en informations- och handlingsplan som kan användas av de enskilda byråerna för lokal information och påverkan.

Vidare har det, i syfte att erbjuda medlemmarna förstklassiga revisionsdokumentationsprogram, tillsatts en samrådsgrupp bestående revisorer och representanter från de största programvaruföretagen i Sverige.

Samrådsgruppen ska verka för ett gemensamt synsätt vad gäller de grundläggande faktorerna vid tillämpningen av RS, Revisionsstandard i Sverige.

FAR och SRS höstseminarier har varit mycket viktiga för medlemskommunikationen. Vid de diskussioner som uppkommit under min resa från Malmö i söder till Luleå i norr har det framkommit många värdefulla synpunkter och förslag som beaktats inom FAR och SRS verksamhet.

Om vi blickar framåt kan vi konstatera att vi sannolikt står inför de största förändringarna i branschens historia. Det enda vi med säkerhet vet, är att mycket inte kommer att bli som tidigare. Då de definitiva besluten ännu inte är fattade finns det stora möjligheter att påverka! Hur har du tänkt påverka? Det är din framtid det handlar om!

Valet står mellan att agera och reagera!

Vilket blir ditt val?

Bengt Skough är godkänd revisor och SME/SMP-ansvarig inom FAR SRS. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till bengt.skough@farsrs.se

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...