Innehåll

Balans nr 3 2007

Noteringar: Kungar bland skatterådgivare

Elva svenska skatterådgivare finns med på Sverigelistan över framstående skattejurister

– men även jurister inom andra specialområden

– som vartannat år utses av Guide to the World’s Leading Advisors; <www.expertguides.com>. Sju av skattejuristerna kommer från revisionsbyråer.

De sju är: Joachim Agrell, Deloitte, Staffan Estberg, Ernst & Young, Ernst Forsberg, PricewaterhouseCoopers, Lennart Staberg, PricewaterhouseCoopers, Bo Ahlstrand, KPMG Bohlins, Anders Köhlmark, KPMG Bohlins och Nils C von Koch, KPMG Bohlins.