Innehåll

Balans nr 3 2007

Noteringar: Slopad revisionsplikt för finska småföretag

Den 31 januari fattade den finska riksdagen beslut om en ny revisionslag. Enligt den nya lagen slopas revisionsplikten för mindre företag. Aktiebolag behöver inte ha en revisor när högst ett av följande tre villkor har uppfyllts under de två senaste räkenskapsåren: 1) balansomslutningen överstiger 100 000 euro, 2) omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 200 000 euro eller 3) antalet anställda överstiger i genomsnitt tre. Ett undantag är att alla bostadsaktiebolag med minst 30 lägenheter måste ha revision.

Riksdagens ekonomiutskott refererar till uppgifter att ”mer än 67 000 verksamma aktiebolag, av vilka 10 000 har skatteskulder, [kommer] att ligga utanför gränsvärdena för obligatorisk revision, om man ser på de senaste skatteuppgifterna och de gränsvärden som lagen fastslår. Skatteskulderna i fråga uppgår till 348 miljoner euro”.

Diskussionerna i finska riksdagen gällde bland annat revision och ekonomisk brottslighet. Ekonomiutskottet gjorde ett tillägg till lagen i form av ett uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen följer verkningarna av befrielsen från obligatorisk revision ..., om verkningarna är negativa, att regeringen vidtar nödvändiga åtgärder för att undanröja dessa.”

Kristdemokraten och revisorn Sari Essayah höll inte med majoriteten i riksdagen och reserverade sig mot beslutet att slopa revisionsplikten i de små företagen. Ett av hennes argument var att slopandet ”ger den grå ekonomin ett större spelrum och försämrar möjligheterna att bekämpa ekonomisk brottslighet”.

Lagen träder i kraft 1 juli 2007.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...