Innehåll

Balans nr 3 2007

Noteringar: Experter utsedda till revisionsutredning

Revisionsutredningen som bland annat ska se över revisionsplikten, har påbörjat sitt arbete.

Som Balans tidigare kunde berätta (nr 2/2007) är Bo Svensson, justitieråd, utredningens ordförande. Till experter i utredningen har utsetts:

Gunvor Andersson, verkställande direktör, Företagarförbundet, Karin Berggren, jur. kand., Företagarna, Urban Bjergert, rättslig expert redovisning, Skatteverket, Dan Brännström, generalsekreterare och auktoriserad revisor, FAR SRS, Carl-Gustaf Burén, civilekonom, Svenskt Näringsliv, Annette Dahlberg, verksamhetsutvecklare, Skatteverket, Lena Dahlgren, auktoriserad redovisningskonsult, Sveriges redovisningskonsulters förbund, Adam Diamant, juris doktor, Revisorsnämnden, Lennart Francke, bankdirektör, Svenska Bankföreningen, Katarina Holmberg, verksjurist, Ekobrottsmyndigheten, Carina Bergman Marcus, director legal counsel, FAR SRS och Per Nordström, chefsjurist, Bolagsverket.