Innehåll

Balans nr 3 2007

Signifikant samband mellan miljörisk och resultat

En studie från Umeå universitet visar att det finns ett samband mellan miljörisk och finansiellt resultat. Forskarna har undersökt avkastningen i 600 amerikanska företag som ingår i MSCI World Index under de tre senaste åren och kommit fram till att det ger lika bra utdelning att investera i företag med hög miljöprestanda som i företag som inte tar samma miljöansvar. Studien är en del av det Mistrafinansierade forskningsprojektet Sustainable investments som löper mellan 2006 och 2008.

Forskarna har använt sig av GES (Global Ethical Standard) risk rating för att skapa värdepappersportföljer med olika grad av miljörisk. Avkastningen på portföljer med låg miljörisk har sedan jämförts med portföljer med högst miljörisk och då har man funnit ett signifikant samband mellan miljörisk och finansiellt resultat.

Lars G. Hassel är Öhrlings PricewaterhouseCoopers professor i redovisning och revision vid Handelshögskolan, Umeå Universitet och en av två programchefer för projektet. Så här kommenterar han resultaten:

– Studien visar att råavkastningen (ej riskjusterad av kastning) för före tag med högst miljörisk också ger högst avkastning. Detta är helt i enlighet med finansiell teori som säger att hög risk kräver högre avkastning.

Studien visar emellertid att skillnaden mellan hög- och lågriskportföljer försvinner om man går ett steg vidare och prissätter risken.

– Beaktar man risken så finns det ingen skillnad i avkastning, säger Lars G. Hassel.

Resultatet av studien visar alltså att man inte gör en sämre investering om man satsar på aktier i företag med låg miljörisk än om man satsar på aktier i företag med högre miljörisk.

– Det är intressant att marknaden tycks vara medveten om miljörisken och prissätta enligt finansiell teori, säger Lars G. Hassel.

Det finns även annan forskning som visar på liknande samband, exempelvis en holländsk studie från 2006 The Economic Value of Corporate Eco-Efficiency. Studien är gjord av professor Jeroen Derwall m.fl. vid Eras-musuniversitetet i Rotterdam. Studien visar på ett signifikant samband mellan miljöprestanda och företagets ekonomiska värde. Samma forskare presenterade 2005 i tidskriften Financial Analysts Journal resultat som visade att den genomsnittliga avkastningen på en ”grön” portfölj av aktier mellan 1995 och 2003 var 12,2 procent, jämfört med 8,9 procent för en portfölj med företag med sämre miljöprestanda.

Mer information om Sustainable investment research platform finns på <www.sirp.se>.

Pernilla Halling

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...