Innehåll

Balans nr 3 2007

Generalsekreteraren: Om tomrum, relevans och pussel

En kvinna förklarar för en annan kvinna att det var länge sedan hon såg hennes man. Hon frågar vad det är han jobbar med?

– Per är revisor.

– Ånej, då är det synd om honom!

– Va, varför då?

– Då hinner han ju inte tänka. Jag har hört att revisorer jobbar så mycket.

Dialogen är hämtad ur verkliga livet.

Efterfrågan på revisionsbranschens tjänster är nu mycket hög. Och det är många som jobbar oerhört mycket, inte bara Per. Näringslivets utveckling gör, tillsammans med globaliseringens alla möjligheter och hot, att branschens leveranser i form av revision och rådgivning i än högre grad blivit relevanta och värdeskapande.

På ett annat plan – på ett politiskt och ”regulatoriskt” plan – förs det samtidigt en diskussion om revisionens relevans. Företrädare för branschen har också ställt sig frågan: Are we relevant? Detta mot bakgrund av att revisionen inte alltid har lyckats förhindra skandaler. En aktuell enkät från EU-kommissionen heter Making SME auditing simpler and more relevant. Enkäten är ett led i EU:s arbete med att minska den administrativa bördan för mindre företag. Under senare tid har alltså ordet relevans kommit i fokus.

Det får mig att tänka på alla FAR SRS-medlemmar som med misstro tar del av regeringens planer på att slopa revisionsplikten i små aktiebolag. Ett axplock av kommentarer och frågor från fältet: ”vem har bestämt att det inte ska vara någon revision?”, ”vem ska då se till att det lilla företaget klarar sin administration och redovisning?” eller ”vem kommer att påminna styrelsen om att det är dags att upprätta en kontrollbalansräkning?”.

Allt går naturligtvis att ändra, men då blir det också annorlunda. Och kanske blir det ett stort tomrum när det inte finns någon i revisorsbåset. Då går det ju inte att skylla på revisorn längre, eller ...

Detta för mig osökt in på en fråga som av någon outgrundlig anledning är oklar för många, nämligen frågan om ansvaret för ett företags redovisning. Det heter ofta att styrelsen har det ”övergripande ansvaret” för redovisningen och ett företags finansiella rapportering. Varje gång jag hör det ställer jag mig frågan om vem som i så fall har det ”undergripande ansvaret”? Du som vet får gärna ge mig ett svar!

Men nu till det allra viktigaste. Det går inte att avvakta nya EU-regler eller något annat regelverk som ska skapa ”relevans”. Nej, det är i det enskilda uppdraget som relevansen och mervärdet uppkommer. Utan plikt måste revisionen alltid vara relevant. Då är det angeläget att man som revisor intresserar sig för klientföretagets agenda. Att man tar sig tid och ställer viktiga frågor, frågor som får företagaren att bli en bättre företagare och som han/hon inte vill vara utan. Denna dialog gör dessutom att revisionen får än större förutsättningar att lyfta kvaliteten på företagets redovisning. Det ska ju kännas tryggt att läsa en reviderad årsredovisning. Revision ska göra skillnad – då är den relevant – och det förutsätter kompetens och, det viktigaste av allt, integritet.

När det gäller att på djupet intressera sig för klientföretagets verksamhet har svenska revisorer ett försprång jämfört med sina utländska kollegor. Dels är svenska revisorer av hävd kundtillvända, dels innebär den svenska förvaltningsrevisionen ett utökat uppdrag med fokus på just verksamhet och risk. Även om förvaltningsrevisionen kanske försvinner som ett led i den internationella anpassningen, anser jag att motsvarande uppgifter och engagemang måste finnas kvar i klientarbetet, och till och med utvecklas. Det handlar om nyttorevision. Att revisorn sedan inte behöver uttala sig om ansvarsfriheten för styrelseledamöter och vd är en annan sak.

Jag kan inte låta bli att också kommentera FAR SRS framväxt som branschorganisation. Vid sidan om det fortsatta och mycket omfattande arbetet för revisorer har satsningen på specialistsidan ökat. Skattesektionen har vuxit i styrka, både numerärt – cirka 150 medlemmar – och i aktivitetshänseende. Det är dags för nästa steg, och det är ett stort steg, när vi nu etablerar en redovisningssektion inom FAR SRS. Viljan att vara med och utveckla redovisningstjänsterna är mycket imponerande, och många delar bedömningen att dessa tjänster kommer att växa i betydelse.

Kopplingen mellan redovisning och revision är stark. Detsamma gäller kopplingen mellan redovisning och skatt men också kopplingen mellan redovisning och finansiell rådgivning. Inte minst finns det en gemensam uppgift för revisorer, redovisare och andra rådgivare i branschen att bidra till framgångsrikt företagande och därigenom samhällsutvecklingen i Sverige. Det är ingen liten uppgift. Och vi ska bidra proaktivt – inte reaktivt – och på olika sätt skapa det viktigaste som finns i affärslivet, nämligen förtroende. Jag måste erkänna att det därför känns spännande att få vara med och lägga de många bitarna i FAR SRS-pusslet.

Dan Brännström

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...