Balans nr 3 2007

Bra rådgivare är A och O för de mindre företagen

Lättad LAS och förenklad revision återfinns på önskelistan

Johan Wallin är entreprenör i själ och hjärta. Han har startat flera företag. Idag är han delägare i och driver akrylplastföretaget Proplex. Med ett växande antal anställda och ett nystartat dotterbolag anser Johan Wallin att bra rådgivare är A och O för att lyckas i affärer. Han tror också att mindre företag skulle anställa fler ifall man lättade på LAS (lagen om anställningsskydd). Han önskar sig en enklare revision och medger att det är betungande i entreprenörens vardag att hålla reda på alla olika lagar och regler.

Redan som 20-åring startade Johan Wallin ett företag hemma i Bollnäs. Han och en partner ordnade alternativ postdistribution när postväsendet avreglerades. Ett äventyr som fick ett dramatiskt slut när redovisningskonsulten som skötte företagets bokföring en dag ringde upp och berättade att det var något som inte stämde ... Hans partner – som senare dömdes för brottet – hade plockat ut pengar ur företaget.

– Allt ont har något gott med sig! Faktum är att jag lärde mig oerhört mycket av kon kursen, säger Johan Wallin idag när han tar emot Balans på Proplex huvudkontor i Sollentuna strax norr om Stockholm.

Han fick hjälp av en mer erfaren entreprenör att bena upp finanserna. Han säger att han fick klart för sig att ”man måste hålla stenhård koll på ekonomin”.

– Jag lärde mig hur viktigt det är att man är både noggrann och försiktig.

Från årsskiftet 1 januari 2001 har Proplex vuxit från sju till 20 anställda. Idag omsätter företaget drygt 50 miljoner kronor, varav den ursprungliga verksamheten, dvs. bearbetning av akrylplast till bl.a. ”automater” för lösgodis, utgör cirka 60 procent. Det knappt två år gamla dotterföretaget som säljer obearbetade skivor av plexiglas till andra tillverkare har vuxit från noll i omsättning till drygt 20 miljoner.

Förutom en ekonomiansvarig som tillsammans med Johan Wallin sköter den löpande bokföringen så anlitar Proplex ett redovisningsföretag en gång per månad. En revisor har man förstås också som sköter den årliga revisionen.

– Vi har också löpande kontakt med revisorn. Nu senast var han vårt bollplank och rådgivare när vi funderade på att göra ett större förvärv.

Bra rådgivare är enligt Johan Wallin A och o för den som ska starta och driva ett företag. Själv har han en äldre företagare med lång erfarenhet som personlig mentor. Med honom kan Johan Wallin bolla idéer och få råd. Men rådgivarna är fler: När Johan Wallin och hans partner Lars Bengtson startade Proplex så fick man stöd från dels Almi, dels SEB. Idag rådfrågar han också gärna branschorganisationen Sveriges Industriförening (SINF).

Johan Wallin tycker inte att det är särskilt svårt att starta företag eller att de problem som en småföretagare ställs inför ”är överhängande”. Det huvudsakliga hindret är enligt honom ”att hålla reda på allt”, dvs. att som arbetsgivare vara uppdaterad på lagar och regler om anställning och ekonomi. Och det är här som bra rådgivare är så viktiga.

– I ett stort företag har man en person som är vd, en som sköter personalen, en som sköter finanserna, osv. I ett litet före tag måste ofta en enda person kunna allt!

Johan Wallin är snabb att lägga till att myntet har två sidor. Att just totalansvaret kan vara något positivt.

– Det ligger en tjusning i att vara en del av hela företaget.

Vad gäller 3:12-reglerna så förklarar han att revisorn håller reda på dessa och förändringar i regelsystemet i största allmänhet. Han anser att den årliga revisionen är en bra kontroll av bolagets välmående eller om det finns problem.

– Det är lättare för en utbildad revisor att se problem och ge råd hur dessa ska lösas. Jag tror att revisionen behövs för att hålla viss ordning på företags finanser.

Men han tycker att revisionen kostar mycket pengar för ett mindre företag.

– Jag tror inte det vore bra att vara helt utan revision men eventuellt kan den göras på ett enklare sätt än idag.

Vad anser han då om LAS – lagen om anställningsskydd?

– Visst är man tveksam och funderar när man ska anställa. En gång anställde vi fel person. Det fungerade inte och vi sa upp honom men gjorde det på felaktiga grunder och fick betala ett mindre skadestånd.

Johan Wallin tror att det vore bra ifall man lättade på LAS-reglerna. Med större flexibilitet och mindre låsning vad gäller anställning så skulle fler småföretag våga anställa, anser han.

Finns det andra ”pålagor” som är betungande för mindre företag?

Johan Wallin funderar och säger att det mesta är okej, men så kommer han ihåg ett frågeformulär från Statistiska centralbyrån som han var tvungen att fylla i under hösten:

– Det tog fyra, fem timmar att svara på allt och jag hade inte tid att göra det under arbetsdagen utan fick ta till kvällar. Dessutom såg jag inte nyttan med att svara på frågorna och då känns det ännu tyngre.

Elisabeth Precht