Innehåll

Balans nr 3 2007

Kortfattat: Flest arbetar i småföretag

Sverige har 708 213 verksamma företag inom den privata sektorn utanför jordbruket. De sysselsätter totalt närmare 2,7 miljoner personer. 99,2 procent av dessa företag har färre än 50 anställda och sysselsätter cirka 1,4 miljoner personer. De små företagen är därmed Sveriges främsta arbetsgivare och. står för 53 procent av den privata sysselsättningen och nära en tredjedel av den totala sysselsättningen.

Sju av tio svenska företag är enmansföretag. Vid utgången av 2005 uppgick antalet enmansföretag till nära 496 372. En grov uppskattning är att cirka hälften av dessa företagare arbetar minst halvtid i verksamheten, anser branschorganisationen Företagarna.

Källa: Fakta om små och stora företag 2006; Företagarna.