Innehåll

Balans nr 3 2007

Kortfattat: Utkast till IFRS för SME

International Accounting Standards Board (IASB) som ger ut International Financial Reporting Standards (IFRS), presenterade vid mitten av februari ett utkast till en standard anpassad till små, icke noterade bolag – International financial reporting for small and medium-sized entities. Enligt IASB har standardens omfång kunnat minskas med 85 procent. Detta har skett bland annat genom att val mellan olika redovisningsalternativ slopats. Dessutom har ämnen som inte är relevanta för SME tagits bort och olika metoder för att identifiera och mäta har förenklats. Den som är intresserad av utkastet finner det på <www.iasb.org>.