Innehåll

Balans nr 4 2007

Inledning

Justitieminister Beatrice Ask ser revisorn mer som rådgivare än som kontrollant. I en intervju berättar hon att förutom utredningen som ser över hur revisionsplikten kan avskaffas så tittar man på nya typer av företagsformer – med och utan revisionsplikt. Hon anser att det behövs en enkel företagsform för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt i näringslivet.

EG-kommissionen har nyligen offentliggjort ett utkast om förenklingar i EG:s bolagsrättsliga regelverk. Om detta skriver Rolf Skog. Han menar att medlemsländerna nu har ett unikt tillfälle att diskutera för- och nackdelar med harmoniseringen.

Ekobrottsmyndigheten (EBM) håller på att utarbeta en reviderad skriftlig information för revisorer, bland annat om hur misstanke om penningtvätt ska anmälas. Henrik Lundin, ekorevisor EBM, berättar att hans yrke innebär en hel del detektivarbete. Marianne Cronebäck, kriminalinspektör EBM, berättar att både revisorer och redovisningskonsulter är till stor hjälp vid utredning av ekobrott.

Blir IFRS ett globalt redovisningsspråk? Jan Buisman menar att IFRS inte är perfekt men att utvecklingen går i rätt riktning. I en artikel ställer han ett antal strategiska frågor som bör besvaras för att främja utvecklingen av IFRS.

Handeln med utsläppsrätter har flitigt förekommit i media under senare tid. Åse Bäckström reder ut begreppen.

Gästkrönikör i detta nummer är Joakim Rehn, vd för Grant Thornton i Finland. Han skriver om slopandet av revisionsplikten för små företag i Finland.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...