Innehåll

Balans nr 4 2007

Inledning

Justitieminister Beatrice Ask ser revisorn mer som rådgivare än som kontrollant. I en intervju berättar hon att förutom utredningen som ser över hur revisionsplikten kan avskaffas så tittar man på nya typer av företagsformer – med och utan revisionsplikt. Hon anser att det behövs en enkel företagsform för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt i näringslivet.

EG-kommissionen har nyligen offentliggjort ett utkast om förenklingar i EG:s bolagsrättsliga regelverk. Om detta skriver Rolf Skog. Han menar att medlemsländerna nu har ett unikt tillfälle att diskutera för- och nackdelar med harmoniseringen.

Ekobrottsmyndigheten (EBM) håller på att utarbeta en reviderad skriftlig information för revisorer, bland annat om hur misstanke om penningtvätt ska anmälas. Henrik Lundin, ekorevisor EBM, berättar att hans yrke innebär en hel del detektivarbete. Marianne Cronebäck, kriminalinspektör EBM, berättar att både revisorer och redovisningskonsulter är till stor hjälp vid utredning av ekobrott.

Blir IFRS ett globalt redovisningsspråk? Jan Buisman menar att IFRS inte är perfekt men att utvecklingen går i rätt riktning. I en artikel ställer han ett antal strategiska frågor som bör besvaras för att främja utvecklingen av IFRS.

Handeln med utsläppsrätter har flitigt förekommit i media under senare tid. Åse Bäckström reder ut begreppen.

Gästkrönikör i detta nummer är Joakim Rehn, vd för Grant Thornton i Finland. Han skriver om slopandet av revisionsplikten för små företag i Finland.