Innehåll

Balans nr 4 2007

Noteringar: Avhandling om ansvarsfrihet

I slutet av april lägger advokat Carl Svernlöv – som flitigt medarbetar i Balans – fram en avhandling vid Stockholms universitet. Ämnet är beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer.

Avhandlingen behandlar frågeställningar kring det ansvarsfrihetsbeslut som årligen ska fattas vid alla svenska aktiebolags årsstämmor. Utifrån ett internationellt, komparativt perspektiv har Carl Svernlöv undersökt ansvarsfrihetsinstitutet i detalj. Detta innebär att han bland annat studerat dess rättsverkningar och omfattning i såväl tid som personkrets samt undantag från ansvarsfriheten som följer av lag och praxis.