Innehåll

Balans nr 4 2007

Noteringar: Ullberg tar över i Rådet

Redovisningsrådet har omorganiserats och fått namnet Rådet för finansiell rapportering. SSAB:s tidigare vd Anders Ullberg är från 1 april ordförande i denna nya organisation. Anders Ullberg är idag bl.a. ordförande i Boliden och vice ordförande i Tieto Enator.

Rådet verkar inom ramen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Andra organ i gruppen är Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Aktiemarknadsnämnden och tidigare Övervakningspanelen. Den senare har hittills övervakat att de noterade bolagens årsredovisningar överensstämmer med lag och god sed. Panelen har dock avvecklats efter att OMX beslutat att sköta övervakningen i egen regi och ska från 1 juli i år ersättas med ... Ja vaddå?

Rent formellt åligger övervakningen då Finansinspektionen (FI), men lagstiftaren har beslutat att lägga ansvaret för den praktiska övervakningen på börserna – Stockholmsbörsen och Nordic Growth Market (NGM). Någon slutgiltig organisationsmodell finns inte ännu.

– Förslag till de krav vi ställer på börserna är ute på remiss [från månadssKIftet mars/april], säger Åsa Andersson på FI.

Det gäller övergripande principer för organisation, genomförande och rapportering av övervakning. FI – som nyanställer tre personer för att arbeta med övervakningen – har under hand haft kontakt med börserna.

– Övervakningen kommer att ske i en kombination av egen verksamhet och konsulter, för klarar Anders Ackebo på Stockholmsbörsen.

Han säger att konsulterna i första hand ska svara för IFRS-kunnande.

– Vi har alltid granskat samt liga årsredovisningar i egen regi från ett börsperspektiv. Det kommer vi att göra också i fortsättningen. Skillnaden mot tidigare blir att vi nu kommer att ta hjälp av konsulter för att granska den rent redovisningstekniska delen. Stockholmsbörsen kommer dock att ha det övergripande, sammanställande ansvaret.

Hos NGM förklarar Angelica Olsson, chefsjurist, att diskussionerna pågår om den slutgiltiga övervakningsstrukturen.

– Troligtvis behåller vi externa konsulter som avger rapporter. Men steget är inte så långt för oss eftersom vi aldrig anlitat Övervakningspanelen utan haft två konsulter som granskat bolagens årsredovisningar och avgivit rapporter – en revisor och en redovisningskonsult.

Hon säger att det framför allt är urvalskriterierna som ändras men att den externa granskningen utökas till att omfatta även kvartalsrapporter.

I nästa nummer av Balans kommer FI:s roll som övervakare att närmare beskrivas.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...