Innehåll

Balans nr 4 2007

Noteringar: FAR SRS vill höja kvaliteten på redovisningen

Lanseringen av en redovisningssektion inom FAR SRS i höst väntas leda till en stor ökning av antalet medlemmar. Enligt Dan Brännström, generalsekreterare FAR SRS, kan det handla om 3 000–5 000 nya medlemmar på några års sikt.

– Vi tar nu ett samlat grepp om revisions- och redovisningsbranschen och spränger tidigare gränser, säger Dan Brännström.

Han tillägger att satsningen på redovisning är viktig för FAR SRS som branschorganisation och ett uttryck för bedömningen att redovisningstjänsterna kommer att öka i betydelse.

Tomas Borgström leder projektgruppen som arbetar med bildandet av en redovisningssektion:

– I och med förändringen av revisionsplikten är det här en väldigt viktig fråga. Många företag kommer i framtiden inte att omfattas av den lag stadgade revisionen, vilket innebär att förväntningarna på redovisningskonsulterna blir högre. Kvaliteten på redo visningen är viktig både för företagens och för samhällets bästa, säger Tomas Borgström.

Han påpekar att det finns en stor variation i kompetensen bland dagens redovisningskonsulter. Revisorerna hittar idag ofta fel i bolagens redovisning och bokslut vilket medför att även årsredovisningarna måste justeras.

– Därför är det nödvändigt att vi i framtiden får en ny typ av kvalificerade redovisningskonsulter, säger Tomas Borgström.

I Balans nr 3 publicerades en artikel om den blivande redovisningssektionen inom FAR SRS. Nu har ytterligare några steg tagits. Projektgruppen har bland annat enats om kriterier för medlemskap; ett basmedlemskap och ett fullt medlemskap. Kraven för fullt medlemskap föreslås vara;

 • Akademisk examen om 120 poäng med företagsekonomisk inriktning.

 • Minst fem års praktik inom redovisningsområdet, varav minst tre år som extern rådgivare.

 • Genomgången kvalitetskontroll.

 • Två referenser från FAR SRS-medlemmar med fullt medlemskap.

Titeln vid medlemskap baserat på 120 poäng kommer att vara ”kvalificerad redovisningskonsult FAR SRS”.

Föreslagna krav för ett basmedlemskap är;

 • Minst en person med fullt medlemskap är verksam på sökandens byrå.

 • Minst tre års yrkeserfarenhet inom revisions-/redovisningsbranschen eller motsvarande, varav minst två år avser extern rådgivning.

 • Sökandens lämplighet ska med utgångspunkt från en beskrivning av kompetenskraven intygas av en person med fullt medlemskap.

Titeln vid basmedlemskap kommer att vara ”redovisningsassistent FAR SRS”. En person med basmedlemskap som vill kalla sig ”redovisningskonsult FAR SRS” måste avlägga ett särskilt prov.

Projektgruppen föreslår att följande övergångsregler ska gälla under 2–3 år från sektionens start. Ett av följande kriterier måste vara uppfyllt;

 • Vara kvalificerad revisor FAR SRS.

 • Ha behörighet motsvarande ”auktoriserad redovisnings konsult SRF” tillsammans med referenser från två FAR SRS-medlemmar.

 • Ha minst tio års dokumenterad erfarenhet av redovisning, varav fem år med självständigt uppdragsansvar samt referenser från två FAR SRS-medlemmar.

 • FAR SRS styrelse behandlar projektgruppens förslag i början av april. Därefter ska förslaget presenteras för FAR SRS examensråd som fastställer invalskraven.