Innehåll

Balans nr 4 2007

Noteringar: FAR SRS vill höja kvaliteten på redovisningen

Lanseringen av en redovisningssektion inom FAR SRS i höst väntas leda till en stor ökning av antalet medlemmar. Enligt Dan Brännström, generalsekreterare FAR SRS, kan det handla om 3 000–5 000 nya medlemmar på några års sikt.

– Vi tar nu ett samlat grepp om revisions- och redovisningsbranschen och spränger tidigare gränser, säger Dan Brännström.

Han tillägger att satsningen på redovisning är viktig för FAR SRS som branschorganisation och ett uttryck för bedömningen att redovisningstjänsterna kommer att öka i betydelse.

Tomas Borgström leder projektgruppen som arbetar med bildandet av en redovisningssektion:

– I och med förändringen av revisionsplikten är det här en väldigt viktig fråga. Många företag kommer i framtiden inte att omfattas av den lag stadgade revisionen, vilket innebär att förväntningarna på redovisningskonsulterna blir högre. Kvaliteten på redo visningen är viktig både för företagens och för samhällets bästa, säger Tomas Borgström.

Han påpekar att det finns en stor variation i kompetensen bland dagens redovisningskonsulter. Revisorerna hittar idag ofta fel i bolagens redovisning och bokslut vilket medför att även årsredovisningarna måste justeras.

– Därför är det nödvändigt att vi i framtiden får en ny typ av kvalificerade redovisningskonsulter, säger Tomas Borgström.

I Balans nr 3 publicerades en artikel om den blivande redovisningssektionen inom FAR SRS. Nu har ytterligare några steg tagits. Projektgruppen har bland annat enats om kriterier för medlemskap; ett basmedlemskap och ett fullt medlemskap. Kraven för fullt medlemskap föreslås vara;

 • Akademisk examen om 120 poäng med företagsekonomisk inriktning.

 • Minst fem års praktik inom redovisningsområdet, varav minst tre år som extern rådgivare.

 • Genomgången kvalitetskontroll.

 • Två referenser från FAR SRS-medlemmar med fullt medlemskap.

Titeln vid medlemskap baserat på 120 poäng kommer att vara ”kvalificerad redovisningskonsult FAR SRS”.

Föreslagna krav för ett basmedlemskap är;

 • Minst en person med fullt medlemskap är verksam på sökandens byrå.

 • Minst tre års yrkeserfarenhet inom revisions-/redovisningsbranschen eller motsvarande, varav minst två år avser extern rådgivning.

 • Sökandens lämplighet ska med utgångspunkt från en beskrivning av kompetenskraven intygas av en person med fullt medlemskap.

Titeln vid basmedlemskap kommer att vara ”redovisningsassistent FAR SRS”. En person med basmedlemskap som vill kalla sig ”redovisningskonsult FAR SRS” måste avlägga ett särskilt prov.

Projektgruppen föreslår att följande övergångsregler ska gälla under 2–3 år från sektionens start. Ett av följande kriterier måste vara uppfyllt;

 • Vara kvalificerad revisor FAR SRS.

 • Ha behörighet motsvarande ”auktoriserad redovisnings konsult SRF” tillsammans med referenser från två FAR SRS-medlemmar.

 • Ha minst tio års dokumenterad erfarenhet av redovisning, varav fem år med självständigt uppdragsansvar samt referenser från två FAR SRS-medlemmar.

 • FAR SRS styrelse behandlar projektgruppens förslag i början av april. Därefter ska förslaget presenteras för FAR SRS examensråd som fastställer invalskraven.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...