Innehåll

Balans nr 4 2007

Oredovisade inkomster hos små bokföringsbyråer

Skatteverket har upptäckt oredovisade inkomster hos små bokföringsbyråer. Kontrollen gjordes under 2006 i Östergötland, Jönköping och på Gotland. Totalt omfattades 34 små bokföringsbyråer med färre än fem anställda.

Kontrollinsatsen visade att redovisningen var felaktig hos över hälften av de granskade bokföringsbyråerna. De vanligaste felen som upptäcktes är att man har bokfört privata levnadskostnader, lämnat felaktiga skattedeklarationer och inte redovisat alla byråns inkomster.

Den genomsnittliga höjningen av skatt som företagen ska betala uppgår till runt 100 000 kronor.

– Även om resultatet av den här granskningen är nedslående så vill de flesta bokföringsbyråerna göra rätt för sig, säger Ove Johansson, ordförande i styrgruppen för projektet.

– Vi anser det allvarligt att bokföringsbyråer, som ska bistå andra, inte själva redovisar alla inkomster, fortsätter han.