Innehåll

Balans nr 4 2007

Fler anmälningar om EU-hinder

Förra året gjordes i Sverige drygt hundra anmälningar om hinder för den fria rörligheten på EU:s inre marknad. Detta innebär ett ökat antal ärenden där enskilda medborgare kommit i kläm. Det gäller i första hand problem med socialförsäkring över gränserna och erkännande av yrkeskvalifikationer.

En stor del av företagens anmälningar i Sverige handlar om problem med olika produktkrav, skatter eller tjänstehandeln. På Kommerskollegiums webbsida kan man läsa tre exempel på problem; <www.kommers.se>.