Innehåll

Balans nr 4 2007

Kortfattat: EBM vill satsa mer

Ekobrottsmyndigheten vill ha höjt anslag för ytterligare satsningar på att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Summan motsvarar ytterligare nio åklagare och 22 utredare, ekonomer och andra specialister. EBM vill satsa på bl.a. följande områden:

  • Ökade insatser för förverkande av brottsvinster och lagföring av penningtvätt.

  • Särskilda insatser mot brott på finansmarknaderna.

  • Samordnade insatser mot den allvarliga ekonomiska brottsligheten och dess samband med annan grov brottslighet.