Innehåll

Balans nr 5 2007

Inledning

Det ligger i tiden att värna miljön, säger Gunilla Sandström och Karl Johan Kjöllerström som uppmanar revisorer att hoppa på miljötåget. Båda arbetar med ett datorbaserat verktyg (MER) som hjälper företagen att spara pengar på transporter. Två nya verktyg kommer att presenteras under de närmaste åren: ett för att minska kostnaderna för tjänsteresor och ett för att minska företagens energikostnader. Med stöd av alla tre verktygen bidrar företagen, med hjälp av revisorn, till att värna miljön.

Helena Carlsson som är investment manager i ett riskkapitalbolag berättar i ett samtal med Balans att hennes tidigare erfarenheter från revisionsbranschen kommer till stor nytta i investeringsprocessen. Hon ser också till att ha en löpande kontakt med revisorerna i de företag som bolaget väljer att investerna i.

Nils von Koch undrar hur detaljerad dokumentationen av prissättning mellan företag i intressegemenskap behöver vara? Han har gått igenom Skatteverkets föreskrifter och anser att det råder osäkerhet om detaljnivån.

Jan Marton deltar i detta nummer för första gången som redovisningskrönikör och skriver om de börsnoterade bolagen. ”Införandet av IFRS i Europa är en av de största enskilda händelserna någonsin i redovisningen” förklarar han och diskuterar vidare ifall principbaserade regelverk är bra eller dåliga.

För sista gången skriver Lars-Gunnar Larsson, teknisk sekreterare hos FAR SRS en krönika om revision. Lars-Gunnar Larsson går inom kort i pension och Balans redaktion vill passa på att önska honom lycka till och tacka för gott samarbete under årens lopp.