Innehåll

Balans nr 5 2007

Inledning

Det ligger i tiden att värna miljön, säger Gunilla Sandström och Karl Johan Kjöllerström som uppmanar revisorer att hoppa på miljötåget. Båda arbetar med ett datorbaserat verktyg (MER) som hjälper företagen att spara pengar på transporter. Två nya verktyg kommer att presenteras under de närmaste åren: ett för att minska kostnaderna för tjänsteresor och ett för att minska företagens energikostnader. Med stöd av alla tre verktygen bidrar företagen, med hjälp av revisorn, till att värna miljön.

Helena Carlsson som är investment manager i ett riskkapitalbolag berättar i ett samtal med Balans att hennes tidigare erfarenheter från revisionsbranschen kommer till stor nytta i investeringsprocessen. Hon ser också till att ha en löpande kontakt med revisorerna i de företag som bolaget väljer att investerna i.

Nils von Koch undrar hur detaljerad dokumentationen av prissättning mellan företag i intressegemenskap behöver vara? Han har gått igenom Skatteverkets föreskrifter och anser att det råder osäkerhet om detaljnivån.

Jan Marton deltar i detta nummer för första gången som redovisningskrönikör och skriver om de börsnoterade bolagen. ”Införandet av IFRS i Europa är en av de största enskilda händelserna någonsin i redovisningen” förklarar han och diskuterar vidare ifall principbaserade regelverk är bra eller dåliga.

För sista gången skriver Lars-Gunnar Larsson, teknisk sekreterare hos FAR SRS en krönika om revision. Lars-Gunnar Larsson går inom kort i pension och Balans redaktion vill passa på att önska honom lycka till och tacka för gott samarbete under årens lopp.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...