Innehåll

Balans nr 5 2007

Noteringar: Dags att utlysa ny professur i redovisning och revision

I slutet av förra året beslutade FAR SRS att bidra med 5,4 miljoner kronor till inrättandet av en professur i redovisning och revision vid Stockholms universitet. Nu är det dags för tjänsten att utlysas. Företagsekonomiska institutionens chef, professor Thomas Hartman meddelar att man kommer att annonsera både i Sverige och internationellt. Han hoppas på många sökande, men säger samtidigt att det är ett begränsat antal personer som kommer att matcha kriterierna.

– I den akademiska världen är det inom företagsekonomi allra svårast att hitta kompetent folk inom redovisning och finansiering. Om vederbörande dessutom ska vara bra på revision så smalnar det av ytterligare, säger Thomas Hartman.

Tjänsten kommer att utlysas via svenska och internationella tidskrifter och lämpliga webbsidor under försommaren 2007.

– Vi kommer även att kontakta vissa personer och upp mana dem att söka tjänsten, säger Thomas Hartman.

Ansökningstiden går ut i augusti och förhoppningen är att den nya professorn ska vara på plats till höstterminen 2008.

Den som kan komma ifråga för den aktuella tjänsten ska kunna uppvisa en hög grad av vetenskaplig skicklighet samt väl dokumenterad pedagogisk kompetens. Vid bedömningen av de sökande kommer särskild vikt att läggas vid vad och hur mycket personen har skrivit och var detta har publicerats. Särskilt meriterande är det att ha blivit publicerad i internationella sammanhang.

Överenskommelsen mellan FAR SRS och Stockholms universitet innebär att FAR SRS via stiftelsen FAR:s Jubileumsfond tillskjuter 5,4 miljoner kronor under sju år av totalt cirka tio miljoner kronor.

FAR:s Jubileumsfonds ändamål är att främja forskning och utbildning inom företagsrevision och externredovisning. Stiftelsen inrättades av FAR förlag inför FAR:s 75-årsjubileum 1998 för att verka för revisorsyrkets vidareutveckling. Professuren är det hittills största projektet för stiftelsen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...