Innehåll

Balans nr 5 2007

Noteringar: Vad kostar avskaffandet av plikten?

En konsultfirma kommer under våren att för FAR SRS räkning utreda de samhällsekonomiska konsekvenserna av ett avskaffande av revisionsplikten för mindre aktiebolag. Detta innebär bland annat att man ska se över konsekvenserna av olika tröskelnivåer. Man kommer exempelvis att göra en analys av vad det innebär ifall tröskelnivån höjs för undantag från revisionsplikten. Nyttan med revision ska samtidigt tydliggöras. Vad som händer om revisionens innehåll förändras, exempelvis slopandet av förvaltningsrevisionen, kommer också att belysas. Den samhälls- och branschekonomiska analysen kompletteras med ett antal djupintervjuer med representanter från bl.a. Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket samt revisorer. Rapporten presenteras under hösten.