Innehåll

Balans nr 5 2007

Noteringar: Barnperspektiv i revisionen

Tove Strömberg, som bland annat arbetar med kommunal revision (Komrev) inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ÖPwC), läste i höstas i Balans att Barnombudsmannen skulle ge ut en skrift ”som i första hand vänder sig till förtroendevalda revisorer men även auktoriserade och godkända revisorer som är verksamma i kommuner, landsting och statliga myndigheter”:

– Eftersom jag är intresse rad av samarbete mellan olika typer av aktörer så ringde jag barnombudsmannen (BO) Lena Nyberg, berättar Tove Strömberg.

Detta var startskottet till att Komrev/ÖPwC och Barnombudsmannen inledde ett samarbete.

– Vi hade ett initialt möte med Kenneth Ljung hos BO och diskuterade bland annat hur vi skulle kunna bidra till skriften. Därefter har Lena Nyberg deltagit som talare bland annat vid en konferens med ordföranden för de förtro endevalda revisorerna i Stockholmsområdet.

Tove Strömberg berättar att 29 maj hålls ett seminarium med rubriken ”Barnperspektiv i revisionen”. Det är meningen, förklarar hon, att man ska diskutera hur kvalitén i kommunala och landstingskommunala beslut kan höjas genom att använda FN:s barnkonvention.

– Arrangemanget vänder sig till förtroendevalda revisorer i kommuner och landsting, men även till beslutsfattarna. Ungdomsråd [främst tonåringar i ett till kommunalpolitikerna rådgivande organ] kommer också att delta.

Tove Strömberg berättar att det blir gruppdiskussioner där ungdomarna deltar och kan framföra vad de exempelvis anser att revisorn bör inrikta sin granskning på.

– Vi hoppas kunna ta fram ett antal för revisorerna relevanta frågor och hur man kan arbeta med ett barnperspektiv ute i kommunerna.

Barnombudsmannen förklarar i senaste numret av ÖPwC:s tidning Visionären hur det kan gå till. Hon svarar också på frågan vilken roll revisorerna har:

”Vi ser revisorn som ett viktigt instrument för att granska och följa upp att principbeslut också efterlevs. ...”