Innehåll

Balans nr 5 2007

Noteringar: Barnperspektiv i revisionen

Tove Strömberg, som bland annat arbetar med kommunal revision (Komrev) inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ÖPwC), läste i höstas i Balans att Barnombudsmannen skulle ge ut en skrift ”som i första hand vänder sig till förtroendevalda revisorer men även auktoriserade och godkända revisorer som är verksamma i kommuner, landsting och statliga myndigheter”:

– Eftersom jag är intresse rad av samarbete mellan olika typer av aktörer så ringde jag barnombudsmannen (BO) Lena Nyberg, berättar Tove Strömberg.

Detta var startskottet till att Komrev/ÖPwC och Barnombudsmannen inledde ett samarbete.

– Vi hade ett initialt möte med Kenneth Ljung hos BO och diskuterade bland annat hur vi skulle kunna bidra till skriften. Därefter har Lena Nyberg deltagit som talare bland annat vid en konferens med ordföranden för de förtro endevalda revisorerna i Stockholmsområdet.

Tove Strömberg berättar att 29 maj hålls ett seminarium med rubriken ”Barnperspektiv i revisionen”. Det är meningen, förklarar hon, att man ska diskutera hur kvalitén i kommunala och landstingskommunala beslut kan höjas genom att använda FN:s barnkonvention.

– Arrangemanget vänder sig till förtroendevalda revisorer i kommuner och landsting, men även till beslutsfattarna. Ungdomsråd [främst tonåringar i ett till kommunalpolitikerna rådgivande organ] kommer också att delta.

Tove Strömberg berättar att det blir gruppdiskussioner där ungdomarna deltar och kan framföra vad de exempelvis anser att revisorn bör inrikta sin granskning på.

– Vi hoppas kunna ta fram ett antal för revisorerna relevanta frågor och hur man kan arbeta med ett barnperspektiv ute i kommunerna.

Barnombudsmannen förklarar i senaste numret av ÖPwC:s tidning Visionären hur det kan gå till. Hon svarar också på frågan vilken roll revisorerna har:

”Vi ser revisorn som ett viktigt instrument för att granska och följa upp att principbeslut också efterlevs. ...”

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...