Innehåll

Balans nr 5 2007

Noteringar: På linjen

Marika Corell, partner Ernst & Young transaction advisory services.

Du är ordförande i FAR SRS nya referensgrupp för värderingar. När börjar ni arbeta?

Vårt första sammanträde är den 14 maj och då kommer vi att dra upp riktlinjerna för arbetet.

Värderingsfrågorna har kommit allt mer 1 centrum inom revisionsbranschen. Vad innebär detta?

Värdering är ingen exakt vetenskap utan har inslag av subjektiva bedömningar. Värderingar baseras ofta även på förväntningar om framtida utveckling. Detta innebär att ökade inslag av verkliga värden i i redovisningen ger ökad volatilitet. Eftersom värderingsfrågorna är komplexa krävs ofta specialistkompetens på området.

Vad ska referensgruppen för värderingar arbeta med?

Referensgruppen kan hjälpa till med att synliggöra frågeställningar inom värdering och den samlade kompetens som finns inom detta område. Samtidigt är det meningen att vi ska bidra till metodikutvecklingen. Ska man kunna hålla hög kvalitet och samtidigt få ökad jämförbarhet i redovisningen är det viktigt att en enhetlig metodik utvecklas.