Innehåll

Balans nr 5 2007

Noteringar: På linjen

Marika Corell, partner Ernst & Young transaction advisory services.

Du är ordförande i FAR SRS nya referensgrupp för värderingar. När börjar ni arbeta?

Vårt första sammanträde är den 14 maj och då kommer vi att dra upp riktlinjerna för arbetet.

Värderingsfrågorna har kommit allt mer 1 centrum inom revisionsbranschen. Vad innebär detta?

Värdering är ingen exakt vetenskap utan har inslag av subjektiva bedömningar. Värderingar baseras ofta även på förväntningar om framtida utveckling. Detta innebär att ökade inslag av verkliga värden i i redovisningen ger ökad volatilitet. Eftersom värderingsfrågorna är komplexa krävs ofta specialistkompetens på området.

Vad ska referensgruppen för värderingar arbeta med?

Referensgruppen kan hjälpa till med att synliggöra frågeställningar inom värdering och den samlade kompetens som finns inom detta område. Samtidigt är det meningen att vi ska bidra till metodikutvecklingen. Ska man kunna hålla hög kvalitet och samtidigt få ökad jämförbarhet i redovisningen är det viktigt att en enhetlig metodik utvecklas.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...