Innehåll

Balans nr 5 2007

Noteringar: Översyn av konkurslagstiftning

Den folkpartistiske riksdagsledamoten och advokaten Jan Ertsborn har utsetts till utredare för att se över och föreslå ett samlat förfarande för företagsrekonstruktion och konkurs. Utredningen ska presentera sitt förslag senast den 15 september 2008.”Utformningen av de regler som styr konkurser och företagsrekonstruktioner har utan tvekan stor betydelse för viljan att starta företag” skriver regeringen i Vårpropositionen 2007.

OECD-studier visar att både ledtiden att försätta ett företag i konkurs och hur lång tid kreditgivare får kräva in pengar efter en konkurs, är viktiga faktorer för ett lands entreprenörskapsförmåga.

Utredaren har fått i uppdrag (Dir. 2007:29) bl.a. att utreda om det är lämpligt att införa ett samlat förfarande för företagsrekonstruktion och konkurs. Utredaren ska dessutom lämna förslag om skuldnedsättning för överskuldsatta företagare med personligt ansvar för företagets skulder. ”I ett samhällsekonomiskt perspektiv är det av betydelse att en seriös företagare snabbt kan komma tillbaka efter en konkurs, ofta mer erfaren och med större utsikter till framgång” anser regeringen.

Utredaren ska också undersöka varför privatpersoner som är så skuldsatta att de inom överskådlig framtid inte kan betala sina skulder inte söker, eller inte beviljas, skuldsanering. Utredaren ska föreslå åtgärder som underlättar för dessa gäldenärer att ta sig ur överskuldsättningen.

Utredaren ska slutligen lämna förslag till lagändringar som innebär att förbudet mot att i konkurs återvinna skatter och avgifter avskaffas.