Innehåll

Balans nr 5 2007

Noteringar: Översyn av konkurslagstiftning

Den folkpartistiske riksdagsledamoten och advokaten Jan Ertsborn har utsetts till utredare för att se över och föreslå ett samlat förfarande för företagsrekonstruktion och konkurs. Utredningen ska presentera sitt förslag senast den 15 september 2008.”Utformningen av de regler som styr konkurser och företagsrekonstruktioner har utan tvekan stor betydelse för viljan att starta företag” skriver regeringen i Vårpropositionen 2007.

OECD-studier visar att både ledtiden att försätta ett företag i konkurs och hur lång tid kreditgivare får kräva in pengar efter en konkurs, är viktiga faktorer för ett lands entreprenörskapsförmåga.

Utredaren har fått i uppdrag (Dir. 2007:29) bl.a. att utreda om det är lämpligt att införa ett samlat förfarande för företagsrekonstruktion och konkurs. Utredaren ska dessutom lämna förslag om skuldnedsättning för överskuldsatta företagare med personligt ansvar för företagets skulder. ”I ett samhällsekonomiskt perspektiv är det av betydelse att en seriös företagare snabbt kan komma tillbaka efter en konkurs, ofta mer erfaren och med större utsikter till framgång” anser regeringen.

Utredaren ska också undersöka varför privatpersoner som är så skuldsatta att de inom överskådlig framtid inte kan betala sina skulder inte söker, eller inte beviljas, skuldsanering. Utredaren ska föreslå åtgärder som underlättar för dessa gäldenärer att ta sig ur överskuldsättningen.

Utredaren ska slutligen lämna förslag till lagändringar som innebär att förbudet mot att i konkurs återvinna skatter och avgifter avskaffas.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...