Innehåll

Balans nr 5 2007

SME/SMP-frågor: Låt någon annan fundera över vem som snodde kunden

Bästa revisor, får jag lov att störa en stund? Även om din tid är knapp och just nu upptas av kunderna så ber jag dig att avsätta en stund för att tänka på dig själv och din verksamhet.

Utredningen om revisorer och revision ska lämna sitt betänkande om din framtid senast den 31 mars 2008. Man kan anta att minst hälften av dina nuvarande revisionskunder kommer att undantas från revisionsplikten. Har du tänkt på hur din kundstock kan komma att påverkas?

I ”update nr 3” bifogas ett förslag med åtgärder i syfte att stärka dina möjligheter att möta framtiden ”Agera idag – Revisionsplikten slopas i morgon”.

Läs och fundera på vilka åtgärder som behöver genomföras. Tänk på att en organisation inte utvecklas – det ar människorna i den som utvecklas, genom att göra något annorlunda. Låt hela personalen diskutera vilka konsekvenser slopandet av revisionsplikten kommer att få och hur var och en kan medverka till att göra något positivt av förändringen. Vi ser ju olika på förändringar. Vissa ”sniffar” upp dessa tidigt, andra skyndar sig att handla, några anpassar sig när de ser att förändringarna leder till något bättre. Det finns även de som förnekar och motstår alla förändringar eftersom de fruktar att de kommer att leda till något sämre.

En av människans starkaste drifter är utvecklingsdriften. Vi mår bra av att utvecklas, att ”behålla” ger ingen energi och att stå still är direkt ”livsfarligt”. Ställ dig frågan vad du måste göra för att utveckla din organisation (läs dina medarbetare).

Vad är det som gör skillnaden i ett samhälle där så många erbjuder likvärdiga tjänster och produkter? Varför lyckas vissa medan andra misslyckas? Svaret är enkelt, det är människan som utgör skillnaden. Kan ditt framgångsrecept vara en homogen och väl fungerande personalstyrka?

Hur du än väljer att genomföra din förändringsprocess är det viktigt att du inte gör det krångligt. Sträva efter att göra det enkla, sådant som fungerar när saker förändras.

Skillnaderna mellan marknadens aktörer blir allt mindre och det är oftast bara detaljer som skiljer vinnarna från förlorarna. Jag tror det handlar om att finjustera detaljer. Något man kan göra lite mer av på bekostnad av något annat. Se på din verksamhet ur ett annat perspektiv än tidigare. Vad händer om du utgår ifrån att allt som inte är under utveckling är under avveckling? Var proaktiv både i dina interna och externa relationer.

När utredningen väl presenterar sitt förslag kan det mycket väl vara så att revisionsplikten är avskaffad(!) retroaktivt, som i Danmark, eller, som i Finland, avskaffas från halvårsskiftet.

Då vill du inte stå där och undra vad som hände. Börja nu och låt någon annan fundera på vem som snodde kunden!

Bengt Skough är godkänd revisor och SME/SMP-ansvarig inom FAR SRS. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till bengt.skough@farsrs.se

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...