Innehåll

Balans nr 5 2007

SME/SMP-frågor: Låt någon annan fundera över vem som snodde kunden

Bästa revisor, får jag lov att störa en stund? Även om din tid är knapp och just nu upptas av kunderna så ber jag dig att avsätta en stund för att tänka på dig själv och din verksamhet.

Utredningen om revisorer och revision ska lämna sitt betänkande om din framtid senast den 31 mars 2008. Man kan anta att minst hälften av dina nuvarande revisionskunder kommer att undantas från revisionsplikten. Har du tänkt på hur din kundstock kan komma att påverkas?

I ”update nr 3” bifogas ett förslag med åtgärder i syfte att stärka dina möjligheter att möta framtiden ”Agera idag – Revisionsplikten slopas i morgon”.

Läs och fundera på vilka åtgärder som behöver genomföras. Tänk på att en organisation inte utvecklas – det ar människorna i den som utvecklas, genom att göra något annorlunda. Låt hela personalen diskutera vilka konsekvenser slopandet av revisionsplikten kommer att få och hur var och en kan medverka till att göra något positivt av förändringen. Vi ser ju olika på förändringar. Vissa ”sniffar” upp dessa tidigt, andra skyndar sig att handla, några anpassar sig när de ser att förändringarna leder till något bättre. Det finns även de som förnekar och motstår alla förändringar eftersom de fruktar att de kommer att leda till något sämre.

En av människans starkaste drifter är utvecklingsdriften. Vi mår bra av att utvecklas, att ”behålla” ger ingen energi och att stå still är direkt ”livsfarligt”. Ställ dig frågan vad du måste göra för att utveckla din organisation (läs dina medarbetare).

Vad är det som gör skillnaden i ett samhälle där så många erbjuder likvärdiga tjänster och produkter? Varför lyckas vissa medan andra misslyckas? Svaret är enkelt, det är människan som utgör skillnaden. Kan ditt framgångsrecept vara en homogen och väl fungerande personalstyrka?

Hur du än väljer att genomföra din förändringsprocess är det viktigt att du inte gör det krångligt. Sträva efter att göra det enkla, sådant som fungerar när saker förändras.

Skillnaderna mellan marknadens aktörer blir allt mindre och det är oftast bara detaljer som skiljer vinnarna från förlorarna. Jag tror det handlar om att finjustera detaljer. Något man kan göra lite mer av på bekostnad av något annat. Se på din verksamhet ur ett annat perspektiv än tidigare. Vad händer om du utgår ifrån att allt som inte är under utveckling är under avveckling? Var proaktiv både i dina interna och externa relationer.

När utredningen väl presenterar sitt förslag kan det mycket väl vara så att revisionsplikten är avskaffad(!) retroaktivt, som i Danmark, eller, som i Finland, avskaffas från halvårsskiftet.

Då vill du inte stå där och undra vad som hände. Börja nu och låt någon annan fundera på vem som snodde kunden!

Bengt Skough är godkänd revisor och SME/SMP-ansvarig inom FAR SRS. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till bengt.skough@farsrs.se