Innehåll

Balans nr 5 2007

Noteringar: Ytterligare en sektion i FAR SRS

– Arbetet har startat med att starta en sektion för affärsrådgivare, berättar Dan Brännström, generalsekreterare hos FAR SRS.

Redan tidigare ingår en skattesektion i FAR SRS och man har kommit långt på väg med att bilda en redovisningssektion.

– Branschen kan delas in i fyra områden: revision, redovisning, skatt och affärsrådgivning. I den senare ingår i första hand medarbetare som arbetar med bl.a. corporate finance, risk management och IT, förklarar Dan Brännström och tillägger att FAR SRS som branschorganisation vill avspegla denna verklighet.