Innehåll

Balans nr 5 2007

Noteringar: Trängselskatten återinförs i Stockholm

Den 1 juli i år införs trängselskatt permanent i Stockholm. Trängseiskatten blir avdragsgill för företag samt för privatpersoners tjänsteresor och arbetsresor. Undantaget för miljöbilar begränsas till fem år.

Undantaget för taxi och färdtjänstfordon, som gällde under det tidigare försöket med trängselskatter, tas bort och den så kallade tilläggsavgiften sänks från 500 till 200 kronor. Syftet med trängsel skatten är att minska trängseln och förbättra miljön. Intäkterna ska gå till vägsatsningar i Stockholmsregionen. Under juli månad då många har semester kommer ingen trängselskatt att tas ut.