Innehåll

Balans nr 5 2007

Noteringar: Globe Award till SKF och Scandinavian Biogas

SKF, Scandinavian Biogas och Sustainability Research Group (SuRe) på Handelshögskolan i Stockholm har tilldelats priset Globe Award. Priset delas ut i tre kategorier: börsbolag, CSR-entreprenörer samt forskare.

– Med Globe Awards uppmärksammar vi nödvändigheten att betrakta CSR-frågor som affärsrelaterade och värdepåverkande. De företag som integrerar CSR-arbetet i affärsmodellen och redovisar transparent i enlighet med GRI:s riktlinjer får en premie på börsen. Med Globe Awards uppmärksammar vi nyttan med såväl CSR-forskningen som CSR-arbetet i små och globala företag, säger Lars-Olle Larsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som ingår i juryn.

CSR-arbetet handlar om hur företag med verksamhet och produkter belastar miljön och om hur affärsetik, klimathotet, arbetsmiljökrav och hantering av mänskliga rättigheter, påverkar företagens utveckling.

I kategorin börsbolag, där priset går till det företag som bäst har integrerat CSR i sin verksamhet, hade juryn nominerat fem företag; SKF, IKEA, Electrolux, SAS och Trelleborg.

I kategorin CSR-entrepre-nörer nominerades nystartade verksamheter som strävar efter att skapa bättre sociala förutsättningar och större miljöhänsyn. De nominerade var Climatewell, Scandinavian Biogas, Fairunlimited och Trivector Traffic.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...