Innehåll

Balans nr 5 2007

Noteringar: Globe Award till SKF och Scandinavian Biogas

SKF, Scandinavian Biogas och Sustainability Research Group (SuRe) på Handelshögskolan i Stockholm har tilldelats priset Globe Award. Priset delas ut i tre kategorier: börsbolag, CSR-entreprenörer samt forskare.

– Med Globe Awards uppmärksammar vi nödvändigheten att betrakta CSR-frågor som affärsrelaterade och värdepåverkande. De företag som integrerar CSR-arbetet i affärsmodellen och redovisar transparent i enlighet med GRI:s riktlinjer får en premie på börsen. Med Globe Awards uppmärksammar vi nyttan med såväl CSR-forskningen som CSR-arbetet i små och globala företag, säger Lars-Olle Larsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som ingår i juryn.

CSR-arbetet handlar om hur företag med verksamhet och produkter belastar miljön och om hur affärsetik, klimathotet, arbetsmiljökrav och hantering av mänskliga rättigheter, påverkar företagens utveckling.

I kategorin börsbolag, där priset går till det företag som bäst har integrerat CSR i sin verksamhet, hade juryn nominerat fem företag; SKF, IKEA, Electrolux, SAS och Trelleborg.

I kategorin CSR-entrepre-nörer nominerades nystartade verksamheter som strävar efter att skapa bättre sociala förutsättningar och större miljöhänsyn. De nominerade var Climatewell, Scandinavian Biogas, Fairunlimited och Trivector Traffic.