Innehåll

Balans nr 5 2007

Noteringar: Kronofogden föreslås bli sin egen

Regeringen föreslår att Kronofogdemyndigheten i framtiden blir en fristående myndighet. Idag är Kronofogdemyndigheten knuten till Skatteverket.

Syftet med förslaget är enligt regeringen ”att stärka förtroendet för Kronofogdemyndighetens förmåga att uppträda opartiskt i det verkställande arbetet”.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari nästa år.