Innehåll

Balans nr 5 2007

Noteringar: Pekpinne från Riksrevisionen

Riksrevisionen har granskat regeringens beredning och redovisning av skatte utgifter. Det är frågan om skatteförmåner till företag och hushåll. Dessa beräknades av regeringen förra året uppgå till 170 miljarder kronor.

Granskningen visar att regeringens redovisning av skatteutgifter är svår att förstå och att underlaget inte används för prioriteringar i prövningen av statsbudgeten. <www.riksrevisionen.se>.