Innehåll

Alla i Sverige verksamma revisorer är registrerade hos Revisorsnämnden (RN). Det gäller auktoriserade revisorer, godkända revisorer med revisorsexamen och godkända revisorer (enligt äldre regler).

I dagsläget är 4173 revisorer registrerade. Av dessa är 2 367 auktoriserade, 557 godkända med revisorsexamen och 1 249 godkända.

Av alla revisorer utgör kvinnor drygt 30 procent.

Det förs inte statistik över det totala antalet revisionsbyråer i landet. Knappt 100 är registrerade som revisionsbolag hos RN. Den totala siffran bör dock vara upp emot 900 svenska revisionsbyråer.